Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Przedszkolne ABC matematyki ze Scottie Go!

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Edukacja medialna i cyfrowa

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak doskonalić umiejętności matematyczne z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia – zestawu „Scottie Go! Kosmiczne Kodowanie”?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • wiedzę i umiejętności pozwalające zaplanować rozwój umysłowy dzieci – w połączeniu z edukacją matematyczną
  • wiedzę merytoryczną dotyczącą psychologicznych podstaw kształtowania pojęć matematycznych
  • umiejętność uwzględniania różnic indywidualnych, respektowania porządku rozwojowego, przestrzegania zasady stopniowania trudności
  • metodykę wprowadzania dzieci w sztukę konstruowania gier ścigąnek, opowiadań i gier matematycznych ukierunkowanych na wspomaganie sprawności rachunkowych
  • e-narzędziownik do wykorzystania w pracy

Celem   szkolenia   jest   poszerzenie   wiedzy   na   temat   operacji   umysłowych   oraz   metod   ich   rozwijania u  przedszkolaków, a także usystematyzowanie wiedzy dotyczącej umiejętności matematycznych dziecka w celu zaplanowania właściwej drogi służącej rozwijaniu kompetencji w zakresie programowania. Wśród  aktywności  uczestników  szkolenia  znajdują  się:  praca  indywidualna,  praca  w  małych  i  dużych  grupach nad zagadnieniem problemowym, burza mózgów i dyskusja ogólnogrupowa, zadania symulacyjne umożliwiające ćwiczenie umiejętności prowadzenia zabaw służących rozwijaniu kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie programowania.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego potrzebnego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej, jednocześnie przygotowujących dzieci do wprowadzania podstaw nauki programowania.

Korzyści dla dyrektora

Przedszkole zyskuje możliwość pracy innowacyjnymi metodami, co sprawia, że jest postrzegane w środowisku jako bardzo atrakcyjne dla dzieci. Dużą część szkolenia stanowią prace grupowe, podczas których uczestnicy opracowują własne ćwiczenia i zabaw y rozwijające umiejętności matematyczne – dostosowane do konkretnego przedszkola.

Pozwala to na wymianę doświadczeń i bogacenie warsztatu metodycznego z zakresu edukacji matematycznej, co jednocześnie przygotowuje do wprowadzania podstaw nauki programowania w przedszkolu.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkoleniowa:  stacjonarna lub online
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04181, czas trwania: 4x45min

  • planuje zajęcia wykorzystując aktywności służące rozwijaniu kompetencji w zakresie programowania;
  • samodzielnie konstruuje zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne, kodowanie i programowanie w przedszkolu;
  • wykorzystuje zestaw edukacyjny Kosmiczne kodowanie Scottie Go! do rozwijania i doskonalenia myślenia matematycznego u dzieci.