Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Przedszkolne ABC matematyki ze Scottie Go!

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie  dostarcza  uczestnikom  wiedzę  i  kształci  umiejętności  pozwalające  zaplanować  rozwój umysłowy dzieci  –  w połączeniu z edukacją matematyczną. Dostarcza wiedzy merytorycznej dotyczącej psychologicznych  podstaw   kształtowania  pojęć  matematycznych,  kształci uwzględnianie  różnic  indywidualnych, respektowanie porządku rozwojowego, przestrzeganie zasady stopniowania trudności.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem   szkolenia   jest   poszerzenie   wiedzy   na   temat   operacji   umysłowych   oraz   metod   ich   rozwijania u  przedszkolaków, a także usystematyzowanie wiedzy dotyczącej umiejętności matematycznych dziecka w celu zaplanowania właściwej drogi służącej rozwijaniu kompetencji w zakresie programowania.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Wśród  aktywności  uczestników  szkolenia  znajdują  się:  praca  indywidualna,  praca  w  małych  i  dużych  grupach nad zagadnieniem problemowym, burza mózgów i dyskusja ogólnogrupowa, zadania symulacyjne umożliwiające ćwiczenie umiejętności prowadzenia zabaw służących rozwijaniu kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie programowania.

Zwróć uwagę na…

Przez udział w tajnej misji uczestnicy szkolenia poznają metodykę wprowadzania dzieci w sztukę konstruowania gier ściganek,  opowiadań i gier matematycznych  ukierunkowanych  na wspomaganie sprawności rachunkowych. Zestaw edukacyjny Kosmiczne kodowanie Scottie Go! jest dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego potrzebnego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej, jednocześnie przygotowujących dzieci do wprowadzania podstaw nauki programowania.

Korzyści dla dyrektora

Przedszkole zyskuje możliwość pracy innowacyjnymi metodami, co sprawia, że jest postrzegane w środowisku jako bardzo atrakcyjne dla dzieci. Dużą część szkolenia stanowią prace grupowe, podczas których uczestnicy opracowują własne ćwiczenia i zabaw y rozwijające umiejętności matematyczne – dostosowane do konkretnego przedszkola.

Pozwala to na wymianę doświadczeń i bogacenie warsztatu metodycznego z zakresu edukacji matematycznej, co jednocześnie przygotowuje do wprowadzania podstaw nauki programowania w przedszkolu.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04181, czas trwania: 4x45min

  • planuje zajęcia wykorzystując aktywności służące rozwijaniu kompetencji w zakresie programowania;
  • samodzielnie konstruuje zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne, kodowanie i programowanie w przedszkolu;
  • wykorzystuje zestaw edukacyjny Kosmiczne kodowanie Scottie Go! do rozwijania i doskonalenia myślenia matematycznego u dzieci.