Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Przedszkolne ABC matematyki ze Scottie Go!

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak doskonalić umiejętności matematyczne z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia – zestawu „Scottie Go! Kosmiczne Kodowanie”?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Wiedzę i umiejętności pozwalające zaplanować rozwój umysłowy dzieci – w połączeniu z edukacją matematyczną.
  • Wiedzę merytoryczną dotyczącą psychologicznych podstaw kształtowania pojęć matematycznych.
  • Umiejętność uwzględniania różnic indywidualnych, respektowania porządku rozwojowego, przestrzegania zasady stopniowania trudności.
  • Metodykę wprowadzania dzieci w sztukę konstruowania gier ściągnek, opowiadań i gier matematycznych ukierunkowanych na wspomaganie sprawności rachunkowych.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Celem   szkolenia   jest   poszerzenie   wiedzy   na   temat   operacji   umysłowych   oraz   metod   ich   rozwijania u  przedszkolaków, a także usystematyzowanie wiedzy dotyczącej umiejętności matematycznych dziecka w celu zaplanowania właściwej drogi służącej rozwijaniu kompetencji w zakresie programowania. Wśród  aktywności  uczestników  szkolenia  znajdują  się:  praca  indywidualna,  praca  w  małych  i  dużych  grupach nad zagadnieniem problemowym, burza mózgów i dyskusja ogólnogrupowa, zadania symulacyjne umożliwiające ćwiczenie umiejętności prowadzenia zabaw służących rozwijaniu kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie programowania.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego potrzebnego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej, jednocześnie przygotowujących dzieci do wprowadzania podstaw nauki programowania.

Korzyści dla dyrektora

Przedszkole zyskuje możliwość pracy innowacyjnymi metodami, co sprawia, że jest postrzegane w środowisku jako bardzo atrakcyjne dla dzieci. Dużą część szkolenia stanowią prace grupowe, podczas których uczestnicy opracowują własne ćwiczenia i zabaw y rozwijające umiejętności matematyczne – dostosowane do konkretnego przedszkola.

Pozwala to na wymianę doświadczeń i bogacenie warsztatu metodycznego z zakresu edukacji matematycznej, co jednocześnie przygotowuje do wprowadzania podstaw nauki programowania w przedszkolu.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkoleniowa:  stacjonarna lub online
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 x 45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04181, czas trwania: 4x45min

  • planuje zajęcia wykorzystując aktywności służące rozwijaniu kompetencji w zakresie programowania;
  • samodzielnie konstruuje zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne, kodowanie i programowanie w przedszkolu;
  • wykorzystuje zestaw edukacyjny Kosmiczne kodowanie Scottie Go! do rozwijania i doskonalenia myślenia matematycznego u dzieci.