Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:
Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Szkolenie pomaga przygotować nauczycieli przedszkola do wdrażania na swoich zajęciach podstaw programowania z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia – gry edukacyjnej Kosmiczne kodowanie Scottie Go! Jest to szkolenie, dzięki któremu nauczyciele dowiedzą się, jak rozpocząć przygodę z programowaniem i wykorzystać naturalne potrzeby oraz predyspozycje dzieci, tj. ich aktywność ruchową, dążenie do skutecznej komunikacji w grupie i naturalne pragnienie korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Szkolenie zapewnia opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu nauki logicznego myślenia, programowania, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz obserwacji i wyciągania wniosków w aspekcie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie zakłada model pracy, w którym technologie stanowią tło do pracy warsztatowej. Główna część spotkania opiera się na pracy warsztatowej z  wykorzystaniem planszy na podłogę, puzzli magnetycznych, kafelków edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych. Przepracowywane są różne możliwości ich zastosowania podczas zajęć z dziećmi w kontekście nauki programowania.

Uczestnicy szkolenia aktywnie uczestniczą w realizacji programu przez układanie ciągu zdarzeń oraz innych aktywności związanych z historyjką obrazkową; pracę z planszą na podłogę; grę logiczną; układanie puzzli i inne aktywności opierające się na nauce logicznego myślenia, wyrażania ekspresji i wyzwalania kreatywności.

Zwróć uwagę na…

Podczas szkolenia jest wykorzystywany pakiet dydaktyczny Kosmiczne kodowanie Scottie Go!, który powstał specjalnie na potrzeby przedszkoli i opiera się na narzędziach offline i online – służących do nauki programowania w przedszkolu (plansza podłogowa, puzzle magnetyczne, kafelki programistyczne, aplikacja na urządzenia mobilne). Dzięki hybrydowemu rozwiązaniu Scottie Go! zaprasza dzieci do zabaw y w programowanie, które staje się okazją do zespołowej aktywności, przeciwdziała izolowaniu się dzieci w świecie tabletu, komputera czy smartfona.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele potrafią włączyć w plan dnia elementy rozbudzające dziecięcą kreatywność i elementy eksperymentowania pod kątem rozwiązywania różnych problemów.

Korzyści dla dyrektora

Dzięki szkoleniu może być wdrażany kompleksowy system nauki myślenia logicznego zgodnie z rozwojem psychofizycznym dziecka w wieku od trzech do sześciu lat. Szkolenie pozwala kształtować postawy nauczycieli oraz wpływać na ich działania dydaktyczne w kontekście zmian cywilizacyjnych i technologicznych.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego:  4 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut
 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04171, czas trwania: 4x45min

  • poszerza swoją wiedzę na temat możliwości wdrażania nauki myślenia logicznego zgodnie z rozwojem psychofizycznym dziecka w wieku: od trzech do sześciu lat;
  • potrafi włączyć w plan dnia elementy rozbudzające dziecięcą kreatywność i elementy eksperymentowania pod kątem rozwiązywania różnych problemów;
  • rozumie zmiany technologiczne we współczesnym świecie i ich skutki w nauce, zabawie oraz eksplorowaniu świata przez dzieci.