Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:
Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Szkolenie pomaga przygotować nauczycieli przedszkola do wdrażania na swoich zajęciach podstaw programowania z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia – gry edukacyjnej Kosmiczne kodowanie Scottie Go! Jest to szkolenie, dzięki któremu nauczyciele dowiedzą się, jak rozpocząć przygodę z programowaniem i wykorzystać naturalne potrzeby oraz predyspozycje dzieci, tj. ich aktywność ruchową, dążenie do skutecznej komunikacji w grupie i naturalne pragnienie korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Szkolenie zapewnia opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu nauki logicznego myślenia, programowania, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz obserwacji i wyciągania wniosków w aspekcie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie zakłada model pracy, w którym technologie stanowią tło do pracy warsztatowej. Główna część spotkania opiera się na pracy warsztatowej z  wykorzystaniem planszy na podłogę, puzzli magnetycznych, kafelków edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych. Przepracowywane są różne możliwości ich zastosowania podczas zajęć z dziećmi w kontekście nauki programowania.

Uczestnicy szkolenia aktywnie uczestniczą w realizacji programu przez układanie ciągu zdarzeń oraz innych aktywności związanych z historyjką obrazkową; pracę z planszą na podłogę; grę logiczną; układanie puzzli i inne aktywności opierające się na nauce logicznego myślenia, wyrażania ekspresji i wyzwalania kreatywności.

Zwróć uwagę na…

Podczas szkolenia jest wykorzystywany pakiet dydaktyczny Kosmiczne kodowanie Scottie Go!, który powstał specjalnie na potrzeby przedszkoli i opiera się na narzędziach offline i online – służących do nauki programowania w przedszkolu (plansza podłogowa, puzzle magnetyczne, kafelki programistyczne, aplikacja na urządzenia mobilne). Dzięki hybrydowemu rozwiązaniu Scottie Go! zaprasza dzieci do zabaw y w programowanie, które staje się okazją do zespołowej aktywności, przeciwdziała izolowaniu się dzieci w świecie tabletu, komputera czy smartfona.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele potrafią włączyć w plan dnia elementy rozbudzające dziecięcą kreatywność i elementy eksperymentowania pod kątem rozwiązywania różnych problemów.

Korzyści dla dyrektora

Dzięki szkoleniu może być wdrażany kompleksowy system nauki myślenia logicznego zgodnie z rozwojem psychofizycznym dziecka w wieku od trzech do sześciu lat. Szkolenie pozwala kształtować postawy nauczycieli oraz wpływać na ich działania dydaktyczne w kontekście zmian cywilizacyjnych i technologicznych.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego:  4 × 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut

Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 × 45 minut
Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04171, czas trwania: 4x45min

  • poszerza swoją wiedzę na temat możliwości wdrażania nauki myślenia logicznego zgodnie z rozwojem psychofizycznym dziecka w wieku: od trzech do sześciu lat;
  • potrafi włączyć w plan dnia elementy rozbudzające dziecięcą kreatywność i elementy eksperymentowania pod kątem rozwiązywania różnych problemów;
  • rozumie zmiany technologiczne we współczesnym świecie i ich skutki w nauce, zabawie oraz eksplorowaniu świata przez dzieci.