Przejdź na „ty” z księgowością – o przyjaznej księgowości w szkole / placówce oświatowej

Zamów szkolenie

 • Kategoria:
 • Segment:
  Wszystkie
 • Odbiorcy:
  Dyrektorzy

Szkolenie przybliża zawiłości finansów szkolnych. Po jego ukończeniu uczestnik będzie mógł prowadzić partnerski dialog ze służbami finansowo-księgowymi na temat klasyfikowania wydatków i przychodów, przenoszenia środków między kategoriami budżetowymi i gospodarowania nimi. W trakcie szkolenia zostaną uwzględnione również kwestie konstruowania budżetu i dialogu z Jednostkami Samorządu Terytorialnego na temat potrzeb i ich zaspokajania.

Cele:
Rozwój skuteczności dyrektora w relacjach ze służbami finansowo-księgowymi w szkole i w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

 

Po szkoleniu  uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 09051, czas trwania: 4x45min

 • identyfikuje przepisy prawa dotyczące finansów w jednostkach budżetowych JST;
 • rozumie i stosuje najważniejsze pojęcia z zakresu rachunkowości budżetowej;
 • współpracuje z księgowością na rzecz poszukiwania optymalnych rozwiązań finansowych dla szkoły/placówki oświatowej;
 • jest świadomy ograniczeń i korzyści wynikających z rachunkowości budżetowej.