Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Przejdź na „ty” z księgowością – o przyjaznej księgowości w szkole / placówce oświatowej

Zamów szkolenie

Szkolenie przybliża zawiłości finansów szkolnych. Po jego ukończeniu uczestnik będzie mógł prowadzić partnerski dialog ze służbami finansowo-księgowymi na temat klasyfikowania wydatków i przychodów, przenoszenia środków między kategoriami budżetowymi i gospodarowania nimi. W trakcie szkolenia zostaną uwzględnione również kwestie konstruowania budżetu i dialogu z Jednostkami Samorządu Terytorialnego na temat potrzeb i ich zaspokajania.

Cele:
Rozwój skuteczności dyrektora w relacjach ze służbami finansowo-księgowymi w szkole i w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

 

Po szkoleniu  uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 09051, czas trwania: 4x45min

  • identyfikuje przepisy prawa dotyczące finansów w jednostkach budżetowych JST;
  • rozumie i stosuje najważniejsze pojęcia z zakresu rachunkowości budżetowej;
  • współpracuje z księgowością na rzecz poszukiwania optymalnych rozwiązań finansowych dla szkoły/placówki oświatowej;
  • jest świadomy ograniczeń i korzyści wynikających z rachunkowości budżetowej.