Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

E-learning
MEN
Microsoft Office 365 dla każdego! Poziom 1

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok
Przygotowanie do wdrożenia w dydaktyce narzędzi Microsoft Office 365

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak efektywnie wykorzystywać Teams i tworzyć zdalne środowisko nauczania i uczenia się w oparciu o Office 365?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Nauczą się przygotowywać i udostępniać swoim uczniom zadania w MS Teams – zdalna praca zespołowa.
  • Poznają sposób na błyskawiczny monitoring.
  • Dowiedzą się, jak szybko sprawdzić zadanie ucznia, ocenić je i przesłać informację zwrotną.
  • Dowiedzą się, jak działa usługa Forms oraz poznasz przykłady testów i ankiet opracowanych z jej pomocą.
  • Poznają sposoby pracy w chmurze – pracę na jednym dokumencie w czasie rzeczywistym.

Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz pakiet wyjątkowych dydaktycznych umiejętności cyfrowych, umożliwiających prowadzenie zdalnie procesu nauczania.

Forma szkolenia:  e-learning oraz webinar wprowadzający
Czas  trwania e-learningu: 13 x 45 minut