Przywództwo edukacyjne w szkole – między teorią a praktyką

Zamów szkolenie

 • Kategoria:
 • Segment:
  Wszystkie
 • Odbiorcy:
  Dyrektorzy

Szkolenie jest adresowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy zamierzają zachęcać  swoich pracowników do współodpowiedzialności za jakość edukacji. Jego celem jest wykształcenie miękkich kompetencji, dzięki którym można zastąpić autorytet formalny nieformalnym, a narzędzia zarządcze przywódczymi. Jest to skuteczna strategia dla dyrektorów, którzy chcą korzystać z umiejętności i wiedzy nauczycieli oraz szeroko pojętego środowiska szkoły kosztem mniejszej kontroli.

Szkolenie uwzględnia teoretyczne podstawy przywództwa w organizacji. Uczestnicy poznają narzędzia, ćwiczenia oraz techniki komunikacyjne umożliwiające delegowanie i uprawnianie pracowników do określonych działań  oraz mediowanie w sytuacjach konfliktowych. Wezmą również udział w ćwiczeniu symulacyjnym, które umożliwi analizę zachowania lidera.

Cele:
Rozwój umiejętności przywódczych dyrektora szkoły.

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 09031, czas trwania: 8x45min

 • stosuje zasady i narzędzia efektywnej komunikacji z zespołem;
 • ułatwia konstruktywną współpracę nauczycielom;
 • udziela motywującej informacji zwrotnej członkom zespołu;
 • stosuje narzędzia aktywnego słuchania;
 • rozpoznaje potrzeby zespołu w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i stara się je zaspokoić;
 • wspiera zespół w fazie kryzysu związanego ze zmianą;
 • w razie występowania oporu w zespole nie zwalcza go, tylko wykorzystuje do kształtowania umiejętności współpracy;
 • tworzy warunki do autodiagnozy mocnych stron zespołu oraz obszarów do rozwoju;
 • planuje wraz z zespołem kierunki rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy.