Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
Przywództwo edukacyjne w szkole – między teorią a praktyką

Zamów szkolenie

Szkolenie jest adresowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy zamierzają zachęcać  swoich pracowników do współodpowiedzialności za jakość edukacji. Jego celem jest wykształcenie miękkich kompetencji, dzięki którym można zastąpić autorytet formalny nieformalnym, a narzędzia zarządcze przywódczymi. Jest to skuteczna strategia dla dyrektorów, którzy chcą korzystać z umiejętności i wiedzy nauczycieli oraz szeroko pojętego środowiska szkoły kosztem mniejszej kontroli.

Szkolenie uwzględnia teoretyczne podstawy przywództwa w organizacji. Uczestnicy poznają narzędzia, ćwiczenia oraz techniki komunikacyjne umożliwiające delegowanie i uprawnianie pracowników do określonych działań  oraz mediowanie w sytuacjach konfliktowych. Wezmą również udział w ćwiczeniu symulacyjnym, które umożliwi analizę zachowania lidera.

Cele:
Rozwój umiejętności przywódczych dyrektora szkoły.

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 8 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 09031, czas trwania: 8x45min

  • stosuje zasady i narzędzia efektywnej komunikacji z zespołem;
  • ułatwia konstruktywną współpracę nauczycielom;
  • udziela motywującej informacji zwrotnej członkom zespołu;
  • stosuje narzędzia aktywnego słuchania;
  • rozpoznaje potrzeby zespołu w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i stara się je zaspokoić;
  • wspiera zespół w fazie kryzysu związanego ze zmianą;
  • w razie występowania oporu w zespole nie zwalcza go, tylko wykorzystuje do kształtowania umiejętności współpracy;
  • tworzy warunki do autodiagnozy mocnych stron zespołu oraz obszarów do rozwoju;
  • planuje wraz z zespołem kierunki rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy.