Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Czy chcesz dowiedzieć się:   

jakie narzędzia i metody pracy sprzyjają rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • uporządkują wiedzę na temat kompetencji matematycznych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania matematycznego
  • otrzymają wiedzę nt. najnowszych badań edukacyjnych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz neurodydaktyki
  • poznają ciekawe narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów
  • poznają ćwiczenia, które wspierają rozwój kreatywności i aktywności uczniów
  • w ramach ćwiczeń zespołowych stworzą własne przykłady ćwiczeń, które będą mogły być zastosowane na zajęciach z uczniami

Warto zwrócić uwagę na to, że rozumowanie matematyczne…

  • sprzyja rozwojowi kompetencji matematycznych, czyli jednego z sześciu podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 -> zobacz tutaj
  • jest tym wymaganiem, które na egzaminach zewnętrznych sprawia najwięcej trudności, warto zadbać o wzbogacenie metod i przykładów ćwiczeń sprzyjających jego rozwojowi kompetencji uczniów w tym zakresie.

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 × 45 minut

 

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 02081, czas trwania: 4x45min

  • systematyzuje wiedzę z zakresu kompetencji matematycznych uczniów w klasach 4-8;
  • wie, jak stosować wybrane narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów;
  • dysponuje gotowym zestawem ćwiczeń sprzyjających rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów.