Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia uporządkują wiedzę na temat kompetencji matematycznych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania matematycznego. Nauczyciele poznają ciekawe narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów. Trener omówi ćwiczenia, które wspierają rozwój kreatywności i aktywności uczniów. Podczas części warsztatowej zostaną zaprezentowane informacje odnoszące się do najnowszych badań edukacyjnych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz neurodydaktyki.  Zespoły stworzą też własne przykłady ćwiczeń, które będą mogły być zastosowane na zajęciach z uczniami.

Warto zwrócić uwagę na to, że rozumowanie matematyczne…

  • sprzyja rozwojowi kompetencji matematycznych, czyli jednego z sześciu podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 -> zobacz tutaj
  • jest tym wymaganiem, które na egzaminach zewnętrznych sprawia najwięcej trudności, warto zadbać o wzbogacenie metod i przykładów ćwiczeń sprzyjających jego rozwojowi kompetencji uczniów w tym zakresie.

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 02081, czas trwania: 4x45min

  • systematyzuje wiedzę z zakresu kompetencji matematycznych uczniów w klasach 4-8;
  • wie, jak stosować wybrane narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów;
  • dysponuje gotowym zestawem ćwiczeń sprzyjających rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów.