Stacjonarne
webinar
e-wykład
Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Czy chcesz dowiedzieć się:   

jakie narzędzia i metody pracy sprzyjają rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • uporządkują wiedzę na temat kompetencji matematycznych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania matematycznego;
  • otrzymają wiedzę nt. najnowszych badań edukacyjnych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz neurodydaktyki;
  • poznają ciekawe narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów;
  • poznają ćwiczenia, które wspierają rozwój kreatywności i aktywności uczniów;
  • w ramach ćwiczeń zespołowych stworzą własne przykłady ćwiczeń, które będą mogły być zastosowane na zajęciach z uczniami.

Warto zwrócić uwagę na to, że rozumowanie matematyczne…

  • sprzyja rozwojowi kompetencji matematycznych, czyli jednego z sześciu podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 -> zobacz tutaj
  • jest tym wymaganiem, które na egzaminach zewnętrznych sprawia najwięcej trudności, warto zadbać o wzbogacenie metod i przykładów ćwiczeń sprzyjających jego rozwojowi kompetencji uczniów w tym zakresie.

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 × 45 minut

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 02081, czas trwania: 4x45min

  • systematyzuje wiedzę z zakresu kompetencji matematycznych uczniów w klasach 4-8;
  • wie, jak stosować wybrane narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów;
  • dysponuje gotowym zestawem ćwiczeń sprzyjających rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów.