Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
warsztat online
wykład online
nagrany webinar + e-narzędziownik
Rozwiązywanie problemów – jak uczyć (się), by działać sprawnie i skutecznie

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 jak rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Dostrzeżesz znaczenie rozwiązywania problemów w życiu i edukacji.
 • Określisz profil kompetencyjny ucznia rozwiązującego problemy.
 • Wymienisz wiadomości, umiejętności cząstkowe oraz postawy uczniów sprzyjające rozwiązywaniu problemów.
 • Rozwiniesz kompetencje metodyczne i wzbogacisz warsztat pracy o nowoczesne praktyki, metody i narzędzia sprzyjające rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów.

Ramowy program szkolenia

 1. Istota i znaczenie kompetencji rozwiązywania problemów w życiu i edukacji.
 2. Profil kompetencyjny ucznia rozwiązującego problemy.
 3. Praktyki, metody i narzędzia edukacyjne sprzyjające rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów.

Metodyka szkolenia:

prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, e-narzędzia.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
3 × 45 min warsztat online /  do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób
2 x 45 min webinar nagrany  / do 100 osób

 

Materiały dla uczestników:

1. Karty pracy.
2. P
rzykładowa karta obserwacji ucznia.
3. Przykładowa karta samooceny ucznia
.
4. Analiza przypadków (case study).
4. E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:

 • e-zasoby z instrukcją wykorzystania,
 • przykłady dobrych praktyk / rozwiązań,
 • formatki dokumentów,
 • strategie i metody sprzyjające rozwijaniu kompetencji rozwiązywania problemów.