Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie stacjonarne
Szkolenie online
Rozwój w zmianie, zmiana w rozwoju – o przeprowadzaniu społeczności przez zmiany

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:
Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii zmiany. Szkolenie uwzględnia specyficzne cechy rady pedagogicznej jako wyjątkowego pod względem prawnym i profesjonalnym zespołu pracowniczego. Dyrektor szkoły będzie mógł przeanalizować sytuację swojego zespołu i dobrać sposoby działania, które pomogą nauczycielom w konstruktywnym radzeniu sobie ze zmianą. Przedstawione na szkoleniu techniki zarządzania obejmują narzędzia komunikacyjne, narzędzia facylitacji dialogu z radą pedagogiczną w warunkach niepewności lub innych silnych emocji związanych ze zmianą, sposoby wspierania liderów zmian oraz organizowania pracy zespołów tak, by najlepiej wykorzystać potencjał poszczególnych nauczycieli. Osobnym wątkiem poruszanym na szkoleniu jest oddziaływanie na społeczność szkolną w warunkach zmian. Uczestnicy dowiedzą się, jak skoncentrować uwagę uczniów i rodziców na korzyściach wynikających ze zmian i ułatwić im rozstanie z dotychczasowym sposobem funkcjonowania w szkole.

Cele:
Skuteczne wdrażanie zmian we współpracy z nauczycielami.

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 8 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 09011, czas trwania: 8x45min

  • opisuje stan i potencjał swojego zespołu z wykorzystaniem wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań procesu adaptowania się ludzi do zmian;
  • rozpoznaje własne emocje w procesie zmiany i zarządza nimi, tak by zachować skuteczny wpływ na zespół;
  • identyfikuje potrzeby zespołu w procesie zmiany oraz rozumie swoją rolę w ich zaspokajaniu;
  • odróżnia opór psychologiczny wobec zmian od racjonalnych obiekcji nauczycieli i odpowiednio na nie reaguje;
  • w przypadku oporu zespołu stosuje konstruktywną komunikację na temat obaw i potrzeb.