Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Scrum w edukacji – zwinne zarządzanie projektami edukacyjnymi

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz:

nabyć nowe kompetencje w nauczaniu bazujące na budowaniu środowiska sprzyjającego zaangażowaniu uczniów?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zdobędziesz świadomość siebie i swojego sposobu zarządzania w kontekście przeglądu stylów zarządzania: od turkusowych organizacji przez OUS i zarządzanie sytuacyjne Blancharda aż do scruma i zwinnych metodyk.
 • Potrafisz adekwatnie do zasobów i osobowości motywować i wspierać swoich podopiecznych.
 • Dowiesz się, jaką rolę w zarządzaniu odgrywa efektywna komunikacja.
 • Zrozumiesz potrzebę i zasadność kształtowania kompetencji 4K.
 • Dostrzeżesz potrzebę wprowadzenia zmiany – metody zwinne – scrum.
 • Dostrzeżesz bogactwo i adekwatność zwinnych metodyk będących odpowiedzią na złożoność świata VUCA i wyzwań współczesnej edukacji – badania nad kompetencjami przyszłości.
 • Nauczysz się zdiagnozować problem w zespole, stosując różne techniki i metody.
 • Dowiesz się, jaką rolę w inspirowaniu innych odgrywa dobry lider, przywódca edukacyjny.

Ramowy program szkolenia

Nabycie nowych kompetencji w nauczaniu bazującym na budowaniu środowiska sprzyjającego zaangażowaniu uczniów.

Moduł I

Kompetencje przyszłości.
– Jak je rozwijać i budować przestrzeń do rozwoju?
– Jak odkryć własny potencjał?
– Jak tworzyć własny plan w oparciu o metodyki zwinne?

Wartości agile.
– Zaangażowanie.
– Skupienie.
-Odwaga.
– Szacunek.
– Otwartość.

Pryncypia Agile
– Ludzie i interakcje.
– Współpraca.
– Reagowanie na zmiany.
– Komunikacja.

Moduł II

Budowanie zaufania w Scrumie – filary.
– Transparencja
– Inspekcja
– Adaptacja

Artefakty i role w Scrumie jako zapewnienie transparencji.
-Artefakty  elementy, adaptacji procesu zmiany.
-Backlog Produktu – lista wszystkiego, co może być przydatne w produkcie i wpływać na jego ostateczną wartość.
-Sprint Backlog– Decyzja o tym co wdrażamy i jaki efekt chcemy osiągnąć.

Wydarzenia w Scrumie, jak działać skutecznie.
– Sprint Planning,
– Codzienny Scrum (Daily Scrum),
– Przegląd Sprintu (Sprint Review),
– Retrospektywa Sprintu,

Moduł III
Wprowadzenie do zwinnej metodyki Agile – od autoanalizy własnych zasobów i umiejętności do zarządzania zespołem i efektywnie przeprowadzonej zmiany:
–  Świadomość własnych kompetencji i wpływu na działania zespołu – współczesne koncepcje zmiany i zarządzania vs motywacja 3.0.
–  Przywództwo edukacyjne a turkus w organizacji – przegląd stylów zarządzania pod kątem autorefleksji własnego sposobu pracy.
–  Zmiana zaczyna się od przekonań, czyli poziomy neurologiczne R. Diltsa – autorefleksja lidera – zadania w narzędziowniku.
–  Świat VUCA a pokolenie Y, czyli Maslow przed Bloomem? Samoświadomość siebie i czasów, w których żyjemy.
–  Wartości jako centra kondensacji i strategia samoregulacji w świecie zmiany – fundamenty nie tylko metodyk zwinnych.

Metodyka szkolenia:

prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, praca własna uczestników z wykorzystaniem narzędzi sieciowych

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny (poziom 1 i 2) / do 25 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny (poziom 3) / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Materiały dla uczestników:

 • Prezentacja multimedialna.
 • Co warto przeczytać.
 • Dostęp do aktualnych raportów.
 • Inspiracje do wykorzystania na lekcji.
 • E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:
  1. Nawigacja – informacje prowadzące uczestników przez zamieszczone materiały.
  2. Zadania dla uczestników.
  3. Pytania do refleksji.