Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
MEN
Specyficzne trudności w pracy z uczniami SPE podczas edukacji zdalnej w klasach 1-3

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Jak pracować z autystycznymi dziećmi, by efektywnie wykorzystywać ich możliwości i w jaki sposób zaspokajać ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • poznają przykłady zastosowań technologii w pracy z uczniem ze SPE
  • otrzymają materiały wspierające pracę z uczniami ze SPE
  • otrzymają wskazówki dydaktyczne dotyczące włączenia technologii w proces dydaktyczny
  • e-narzędziownik do wykorzystania w pracy


Forma szkolenia:  webinar
Forma szkolenia:  stacjonarna lub webinar

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

E-narzędziownik zostanie dosłany do Zamawiającego maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty realizacji usługi

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 02371 , czas trwania: 4x45min

– Potrafi zaplanować zdalne nauczanie i wspomaganie dziecka ze SPE we współpracy z innymi nauczycielami;
– Wdraża rozwiązania technologiczne adekwatne do potrzeb dziecka; buduje plan współpracy z rodzicami podczas edukacji zdalnej