Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Specyficzne trudności w pracy z uczniami SPE podczas edukacji zdalnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

czy nauczanie zdalne może służyć wspomaganiu ucznia ze SPE?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Otrzymają zasób praktycznych form i metody pracy w zdalnym modelu nauczania z dziećmi ze SPE.
  • Uzyskają wskazówki do budowania indywidualnego programu odpowiadającemu potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dziecka.
  • Dowiedzą się, w jaki sposób angażować rodziców do wspierania działań dydaktycznych i terapeutycznych dzieci.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma szkolenia:  stacjonarna lub webinar

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

Program szkolenia