Stacjonarne
webinar
e-wykład
MEN
Specyficzne trudności w pracy z uczniami SPE podczas edukacji zdalnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Edukacja włączająca
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

czy nauczanie zdalne może służyć wspomaganiu ucznia ze SPE?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Otrzymają zasób praktycznych form i metody pracy w zdalnym modelu nauczania z dziećmi ze SPE.
  • Uzyskają wskazówki do budowania indywidualnego programu odpowiadającemu potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dziecka.
  • Dowiedzą się, w jaki sposób angażować rodziców do wspierania działań dydaktycznych i terapeutycznych dzieci.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma szkolenia:  stacjonarna lub webinar

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykład: 3 × 45 minut

Program szkolenia