Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Spojrzę i pamiętam – akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak można połączyć metody uczenia się przez kreację (uczenia się radosnego i motywującego) z podstawami twórczego myślenia i własnego rozwoju. Poznają także oryginalne działania praktyczne i wdrożeniowe na przyszłość. Udział w zajęciach jest szansą na zmianę sposobu uczenia się w dzisiejszej szkole. Pokazuje, jak w pełni wykorzystać swój potencjał i możliwości mózgu. Zmiana sposobu uczenia się pozwoli uczynić szkołę miejscem radosnej, intelektualnej przygody, rzutującej na jakość całego życia.
Osoby, które wezmą udział w kursie, nauczą się stosować metodę budowania żywych obrazów i skojarzeń (kluczowych w innym sposobie uczenia się) oraz notować za pomocą map myśli. Poznają sekrety trzech głównych metod pamięciowych. Ponadto dowiedzą się, jak:

 • efektywnie czytać, aby w pełni rozumieć i zapamiętywać treści;
 • osiągać stan relaxed concentration;
 • doświadczać radości ze skutecznego uczenia się;
 • pobudzać obie półkule mózgu do współdziałania i wykorzystywać jego cały potencjał;
 • tworzyć otoczenie sprzyjające twórczej pracy mózgu i gospodarować zasobami, które to wszystko umożliwią (należą do nich m.in. energia, czas, pożądane cechy charakteru i osobowości).

Szkolenie umożliwi uczestnikom zmianę nastawienia do ich możliwości i da uskrzydlające przeświadczenie, że – po opanowaniu stosownej wiedzy i umiejętności ‒ problem pamięciowy nie istnieje.

Poziom pierwszy obejmuje następujące zagadnienia:

 • zasada kreatywnego uczenia się: widzieć i kojarzyć;
 • samodzielne budowanie żywych skojarzeń;
 • łańcuchowa metoda skojarzeń i idei zakładek pamięci;
 • notatki z wykorzystaniem map myśli.

Poziom drugi obejmuje następujące zagadnienia:

 • trzy główne metody pamięciowe;
 • ćwiczenia utrwalające poznane metody i praktyka.

Poziom trzeci obejmuje następujące zagadnienia:

 • sprawne notowanie, czytanie ze zrozumieniem i zastosowanie poznanych metod w radzeniu sobie z wyzwaniami pamięciowymi z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy oraz w sytuacjach życia codziennego;
 • warunki decydujące o większej skuteczności korzystania z poznanych metod;
 • metody i techniki wspomagające.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01131, czas trwania: 3x45min

 • rozumie i świadomie wyjaśnia główne prawa, etapy i mechanizmy działania pamięci;
 • zna powody, dla których o czymś zapominamy i coś zapamiętujemy;
 • wskazuje źródła negatywnych przekonań w odniesieniu do własnych możliwości uczenia się;

Poziom 2, kod poziomu: 01132, czas trwania: 3x45min

 • buduje środowisko sprzyjające twórczej pracy mózgu;
 • stosuje podczas zajęć szkolnych ćwiczenia praktyczne, gry i zabawy umysłowe wykorzystujące pełen potencjał mózgu – swojego i innych.

Poziom 3, kod poziomu: 01133, czas trwania: 3x45min

 • potrafi dawać uczniowi radość i budzić jego entuzjazm w procesie nauczania i zdobywania wiedzy;
 • wykorzystuje ćwiczenia i mnemotechniki motywujące do nauki oraz poszerzające zakres rozumienia i zapamiętywania;
 • organizuje naukę mnemotechnik (posiada miniwarsztat trenera).