Stacjonarne
Online
Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak rozwinąć umiejętności z zakresu wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz przepisy związane z ochroną małoletnich, przed przemocą i krzywdzeniem, w tym molestowaniem seksualnym
 • dostosujesz wewnętrzną dokumentację do nowych przepisów tak zwanej „ustawy Kamilkowej”
 • opracujesz standardy ochrony małoletnich dostosowane do specyfiki danej jednostki oświatowej.

Ramowy program szkolenia:

 1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
 2. Obligatoryjny obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników w placówkach oświatowych.
 3. Standardy Ochrony Małoletnich – co to jest?
 4. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
 5. Jakie są wytyczne do opracowania standardów? Kiedy można uznać, że zostały spełnione warunki opracowania standardów?
 6. Weryfikacja niekaralności przestępstwami na tle seksualnym w rejestrach.
 7. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
 8. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.
 9. Kiedy i jak opracować standardy? Jakie zapisy obligatoryjnie muszą znaleźć się w nowych dokumentach i procedurach?
 10. Interwencja prawna na rzecz dziecka oraz dziecka z niepełnosprawnością.

Metodyka szkolenia:

prezentacja, wykład

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób
2 x 45 min webinar nagrany / bez ograniczeń

Materiały dla uczestników:

 • prezentacja,
 • karta pracy,
 • pytania pomocnicze,
 • wzory pakiety dokumentów – zarządzenie dyrektora, standardy, procedury po niezbędne dokumenty interwencyjne.