Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
warsztat online
wykład online
Szkoła kompetencji. Lider w szkole – jak pomagać uczyć (się), by kreować rzeczywistość

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 jak wspierać uczniów w rozwoju kompetencji z zakresu przywództwa?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę i dostrzeżesz znaczenie rozwoju u uczennic/uczniów kompetencji liderskich.
 • Wyodrębnisz wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowią bazę kompetencji z zakresu liderstwa.
 • Wskażesz działania uczniów, w których przejawiają się kompetencje przywódcze.
 • Zidentyfikujesz wzorce myślenia, które stoją za zaobserwowanymi działaniami.
 • Zastosujesz w praktyce życia szkolnego odpowiednie metody i techniki, wspomagające rozwój kompetencji przywódczych.

Ramowy program szkolenia

 1. Dogłębne poznanie kompetencji w zakresie liderstwa
  – charakter kompetencji,
  – wiedza, umiejętności i postawy – baza kompetencji z zakresu liderstwa,
  – znaczenie kompetencji liderskich.
 2. Diagnoza poziomu rozwoju u uczennic/uczniów kompetencji z zakresu liderowania.
 3. Metody i techniki dostosowanych do etapu rozwoju analizowanej kompetencji.
 4. Warunki niezbędne do rozwijania u uczennic/uczniów kompetencji liderowania (relacje, motywacja).

Metodyka szkolenia:

prezentacja, wykład, rozmowa dyskusja, praca w parach, prezentacje uczestniczek/uczestników, e-narzędzia.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
3 × 45 min warsztat online /  do 25 osób online
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób

Materiały dla uczestników:

1. Karty pracy.
2. A
naliza przypadków (case study).
3. Przykładowa karta obserwacji nauczyciela oraz karta samooceny ucznia
.
2. E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:

 • e-zasoby z instrukcją wykorzystania,
 • strategie sprzyjające rozwijaniu kompetencji liderowanie,
 • przykłady zadań i ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczennicami/uczniami.