Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
warsztat online
wykład online
Szkoła kompetencji. Samodzielność w myśleniu i działaniu – jak uczyć (się), by rozwijać ciekawość poznawczą

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 jak wspierać uczniów w rozwoju kompetencji samodzielnego myślenia?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę i dostrzeżesz znaczenie rozwoju u uczennic/uczniów kompetencji samodzielnego myślenia.
 • Wyodrębnisz wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowią bazę kompetencji z zakresu samodzielności myślenia.
 • Wskażesz działania uczniów, w których przejawia się samodzielność myślenia.

Ramowy program szkolenia

 1. Dogłębne poznanie kompetencji z zakresu samodzielnego myślenia:
  – charakter kompetencji,
  – wiedza, umiejętności i postawy – baza kompetencji samodzielnego myślenia.
 2. Diagnoza poziomu rozwoju u uczennic/uczniów kompetencji z zakresu samodzielnego myślenia.
 3. Metody metod i technik dostosowanych do etapu rozwoju analizowanej kompetencji.
 4. Warunki niezbędne do rozwiania u uczennic/uczniów kompetencji samodzielnego myślenia ( relacje, motywacja).

Metodyka szkolenia:

prezentacja, wykład, rozmowa, praca w parach, prezentacje uczestniczek/uczestników , e-narzędzia.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
3 × 45 min warsztat online /  do 25 osób online
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób

 

Materiały dla uczestników:

1. Karty pracy.
2. A
naliza przypadków (case study).
3. Dyspozycje do narzędzi diagnostycznych
.
4. Opisy metod i technik.
5. Przykłady ćwiczeń.
6. E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:

 • e-zasoby z instrukcją wykorzystania,
 • strategie sprzyjające rozwijaniu samodzielności myślenia,
 • przykłady ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczennicami/uczniami.