Stacjonarne
webinar
e-wykład
Szkoła kompetencji. Uczyć się, by radzić sobie z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak doskonalić warsztat pracy nauczyciela w zakresie rozwijania kompetencji behawioralnych
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Dostrzeżesz znaczenie kompetencji behawioralnych w życiu i edukacji.
 • Wymienisz wybrane kompetencje behawioralne.
 • Określisz profil ucznia o kompetencjach behawioralnych  – wymienisz wiadomości, umiejętności cząstkowe oraz postawy uczniów sprzyjające rozwijaniu kompetencji behawioralnych.
 • Rozwiniesz kompetencje metodyczne i wzbogacisz warsztat pracy o nowoczesne praktyki, metody i narzędzia sprzyjające rozwijaniu kompetencji behawioralnych.

Ramowy program szkolenia

 • Istota i znaczenie kompetencji behawioralnych w życiu i edukacji.
 • Profil ucznia o kompetencjach behawioralnych.
 • Praktyki, metody i narzędzia edukacyjne sprzyjające rozwijaniu kompetencji behawioralnych.

Metodyka szkolenia:

prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gamifikacja, e-narzędzia

Forma szkolenia: 

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:  4 × 45 minut / grupa 25 osób
Czas trwania webinaru:  2 × 45 minut  / grupa 30 osób
Czas trwania wykładu /e-wykładu:  3 × 45 minut   / do 150 osób stacjonarnie, do 100 osób online

Materiały dla uczestników:

 • Prezentacja multimedialna.
 • E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania, w tym:
  1. Karty pracy: wykaz kompetencji behawioralnych, model kompetencyjny ucznia, wskaźniki behawioralne.
  2. Strategie wspierające rozwój kompetencji behawioralnych.
  3. Scenariusze lekcji wychowawczych rozwijających kompetencje behawioralne uczniów i uczennic.

Program szkolenia