Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
E-learning
Webinar
MEN
Szkolenie Classroom – pierwszy krok do GSuite

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Zdalne nauczanie
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak rozwijać kompetencje przyszłości uczniów w oparciu o środowisko pracy GSuite?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Poznają narzędzie do organizacji zdalnej lekcji w środowisku Google G Suite
  • Otrzymają zestaw praktycznych wskazówek pomocnych w organizacji, zarządzaniu i wykorzystania Google Classroom w nauczaniu zdalnym
  • Uzyskają dostęp do filmów instruktażowych omawiających poszczególne funkcjonalności
  • Otrzymają zestaw wzorów dokumentów oraz instrukcji do wykorzystania w organizacji zdalnej lekcji

Forma szkolenia:  e-learning oraz stacjonarne

Czas  trwania e-learningu: 4 x 45 minut (2h e-learning + 2h webinar)
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 4×45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 0432S, czas trwania: 4x45 minut