Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
E-learning
Webinar
E-wykład
MEN
Szkolenie Classroom – pierwszy krok do G Suite

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Zdalne nauczanie
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak za pomocą Google Classroom zaplanować i przeprowadzić lekcje online?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Poznają narzędzie do organizacji zdalnej lekcji w środowisku Google G Suite.
  • Otrzymają zestaw praktycznych wskazówek pomocnych w organizacji, zarządzaniu i wykorzystania Google Classroom w nauczaniu zdalnym.
  • Uzyskają dostęp do filmów instruktażowych omawiających poszczególne funkcjonalności.
  • Otrzymają zestaw wzorów dokumentów oraz instrukcji do wykorzystania w organizacji zdalnej lekcji.

Forma szkolenia:  stacjonarna lub online

Czas trwania e-learningu: 4 x 45 minut (webinar z instruktażem trenera na platformie)
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut
Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 3×45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 0432S, czas trwania: 3x45 minut

  • pozna strukturę i możliwości wynikające z korzystania z Google Classroom): tworzenie i dołączanie do zajęć, zarządzanie uczniami, podstawowe elementy i ich przeznaczenie (strumień, zadania, oceny, osoby);
  • dowie się jak korzystać z aplikacji Dysku Google: tworzenie dokumentów (dokument, arkusz, prezentacja) i przechowywanie dokumentów w chmurze;
  • zapozna się z możliwymi formami prowadzenia lekcji on-line poprze platformę Google Meet: tworzenie spotkania, dołączanie do spotkania, zapraszanie uczestników;