Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
Szkolenie startowe KURSU I: Nauczanie zdalne w teorii i praktyce

Zamów szkolenie

Podczas szkolenia przybliżymy uczestnikom w sposób prosty i przejrzysty  najważniejsze informacje dotyczące metodyki nauczania zdalnego, zaproponujemy sprawne i bezpieczne  narzędzia oraz strategie planowania i projektowania kształcenia z uwzględnieniem wybranego modelu kształcenia (e-learning, blended learning, mobile learning). W czasie kursu nauczyciele poznają również platformę Moodle oraz inne zasoby przydatne w procesie planowania, nadzorowania i ewaluacji działań uczniów w nauczaniu zdalnym. Poznają też i nauczą się wykorzystywać różne rodzaje komunikacji.

Czas trwania szkolenia: 4 x 45 minut

Szkolenie stanowi część 1 KURSU I:  Narzędzia do komunikacji zdalnej .

Rozpoczyna się webinarem, tj. spotkaniem z prowadzącym  trenerem w czasie rzeczywistym.

 

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

  • istotę kształcenia na odległość;
  • rolę wpływu nowych technologii na proces uczenia się;
  • techniki pracy zdalnej z uczniem;
  • funkcjonalności Classroom i Clickmeeting.

Uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać zasady komunikacji synchronicznej od asynchronicznej w kształceniu na odległość;
  • projektować środowiska dydaktyczne do nauczania zdalnego z wykorzystaniem narzędzia synchronicznego i asynchronicznego;
  • skutecznie komunikować się w nauczaniu zdalnym.

Kod szkolenia: 04291