Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
Szkolenie startowe KURSU II: Źródła materiałów do pracy zdalnej

Zamów szkolenie

 

Udział w szkoleniu to gwarancja bezpiecznego startu dla nauczyciela w dobie nauczania zdalnego. Spotkanie uporządkuje wiedzę o sprawdzonych  i gotowych zasobach materiałów do pracy z klasą.  Umożliwi poznanie bezpłatnych  narzędzi do  organizowania i zarządzania klasą zdalną, jaką jest na przykład platforma WSiPnet. Trener wyjaśnia,  jak  bezpiecznie i zgodnie z prawem wykorzystywać źródła materiałów do pracy zdalnej z uczniem. Wskaże  jak budować e-klasę na bezpłatnej platformie, np.  WSiPnet.

Czas trwania szkolenia: 4 x 45 minut

Szkolenie stanowi część KURSU II: Narzędzia i materiały do tworzenia zdalnej lekcji- wolne zasoby i platforma WSiPnet  

Rozpoczyna się webinarem, tj. spotkaniem z prowadzącym  trenerem w czasie rzeczywistym.

 

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

  • elementy prawa autorskiego i zasady wykorzystywania wolnych licencji;
  • zasady korzystania z dostępnych w internecie wolnych zasobów i narzędzi;
  • struktury platformy WSiPnet i jej podstawowych funkcjonalności;

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

  • wyszukiwać treści objęte licencjami CC;
  • wykorzystywać materiały dydaktyczne dostępne w internecie z poszanowaniem prawa autorskiego;
  • wykorzystywać  na lekcji zasoby platformy WSiPnet w pracy zdalnej uczniów.

Kod kursu: 04301