Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak dostrzec manipulację i skutecznie się przed nią bronić

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym jest manipulacja i jak przebiega w warunkach szkolnych. Poznają najczęstsze techniki manipulacyjne oraz nauczą się z nimi walczyć. Zaprezentowane zagadnienia pozwolą nauczycielom na prowadzenie rozmów zgodnie z zasadami efektywnej komunikacji, pozbawionej elementów manipulacji. Poprawi to komfort pracy pedagogów, a rodzice będą zadowoleni ze współpracy z placówką.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami komunikacji oraz technikami manipulacyjnymi, którymi posługują się rodzice. Ważną częścią spotkania będzie wskazanie sytuacji, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji.

Dzięki pracy warsztatowej nauczyciele będą doskonalili umiejętność rozpoznawania manipulacji oraz radzenia sobie z nią. Poprawią także umiejętności budowania pozytywnych komunikatów.

Zwróć uwagę na…

W trakcie spotkania uczestnicy poznają zasady pozytywnej komunikacji, m.in. symetrię w rozmowie, negację retrospektywną. Rozpoznają różnice między manipulacją a perswazją, identyfikują czynniki sprzyjające manipulacji w szkole, dowiadują się też, na czym polegają najpopularniejsze techniki manipulacji i jak jej przeciwdziałać.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  • rozpoznawanie technik manipulacyjnych rodziców i skutecznego przeciwstawiania się tym technikom;
  • zwiększenie samoświadomości nauczycieli dotyczącej przyczyn ich zachowania się względem rodziców (np. ulegania, wycofywania się, inercji);
  • umiejętność przyjmowania asertywnej postawy wobec trudnego rodzica.

Korzyści dla dyrektora placówki

  • zwiększenie komfortu pracy nauczycieli w kontekście współpracy z rodzicami;
  • wzmocnienie samooceny pedagogów;
  • wzrost zadowolenia rodziców ze współpracy z placówką.

 

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Uczestnik po szkoleniu:

 

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07181, czas trwania: 4x45min

  • rozpoznaje typy  osobowości rodziców i ich wpływ na sposób komunikacji;
  • zna podstawy i funkcje dobrej komunikacji oraz technik manipulacyjnych, którymi którymi mogą posługiwać się rodzice;
  • rozpoznaje oraz wie jak radzić sobie w trudnych, manipulacyjnych kontaktach z rodzicami;
  • wskazuje sytuacje, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji.