Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak dostrzec manipulację i skutecznie się przed nią bronić

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Wychowanie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak dostrzec manipulację i skutecznie się przed nią bronić?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • poznają zasady pozytywnej komunikacji, m.in. symetrię w rozmowie, negację retrospektywną
 • dowiedzą się, czym jest manipulacja i jak przebiega w warunkach szkolnych
 • poznają najczęstsze techniki manipulacyjne oraz nauczą się z nimi walczyć
 • otrzymają zasób wiedzy, która pozwoli na prowadzenie rozmów zgodnie z zasadami efektywnej komunikacji, pozbawionej elementów manipulacji
 • zwiększą swoją samoświadomość dotyczącą przyczyn swojego zachowania względem rodziców (np. ulegania, wycofywania się, inercji)
 • nabędą umiejętność przyjmowania asertywnej postawy wobec trudnego rodzica

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami komunikacji oraz technikami manipulacyjnymi, którymi posługują się rodzice. Ważną częścią spotkania będzie wskazanie sytuacji, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji. Dzięki pracy warsztatowej nauczyciele będą doskonalili umiejętność rozpoznawania manipulacji oraz radzenia sobie z nią. Poprawią także umiejętności budowania pozytywnych komunikatów.

Zwróć uwagę na…

Rozpoznają różnice między manipulacją a perswazją, identyfikują czynniki sprzyjające manipulacji w szkole, dowiadują się też, na czym polegają najpopularniejsze techniki manipulacji i jak jej przeciwdziałać.

Korzyści dla dyrektora placówki

 • zwiększenie komfortu pracy nauczycieli w kontekście współpracy z rodzicami;
 • wzmocnienie samooceny pedagogów;
 • wzrost zadowolenia rodziców ze współpracy z placówką.

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Uczestnik po szkoleniu:

 

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07181, czas trwania: 4x45min

 • rozpoznaje typy  osobowości rodziców i ich wpływ na sposób komunikacji;
 • zna podstawy i funkcje dobrej komunikacji oraz technik manipulacyjnych, którymi którymi mogą posługiwać się rodzice;
 • rozpoznaje oraz wie jak radzić sobie w trudnych, manipulacyjnych kontaktach z rodzicami;
 • wskazuje sytuacje, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji.