Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak dostrzec manipulację i skutecznie się przed nią bronić

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak dostrzec manipulację i skutecznie się przed nią bronić?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • poznają zasady pozytywnej komunikacji, m.in. symetrię w rozmowie, negację retrospektywną;
 • dowiedzą się, czym jest manipulacja i jak przebiega w warunkach szkolnych;
 • poznają najczęstsze techniki manipulacyjne oraz nauczą się z nimi walczyć;
 • otrzymają zasób wiedzy, która pozwoli na prowadzenie rozmów zgodnie z zasadami efektywnej komunikacji, pozbawionej elementów manipulacji;
 • zwiększą swoją samoświadomość dotyczącą przyczyn swojego zachowania względem rodziców (np. ulegania, wycofywania się, inercji);
 • nabędą umiejętność przyjmowania asertywnej postawy wobec trudnego rodzica.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami komunikacji oraz technikami manipulacyjnymi, którymi posługują się rodzice. Ważną częścią spotkania będzie wskazanie sytuacji, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji. Dzięki pracy warsztatowej nauczyciele będą doskonalili umiejętność rozpoznawania manipulacji oraz radzenia sobie z nią. Poprawią także umiejętności budowania pozytywnych komunikatów.

Zwróć uwagę na…

Rozpoznają różnice między manipulacją a perswazją, identyfikują czynniki sprzyjające manipulacji w szkole, dowiadują się też, na czym polegają najpopularniejsze techniki manipulacji i jak jej przeciwdziałać.

Korzyści dla dyrektora placówki

 • zwiększenie komfortu pracy nauczycieli w kontekście współpracy z rodzicami;
 • wzmocnienie samooceny pedagogów;
 • wzrost zadowolenia rodziców ze współpracy z placówką.

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07181, czas trwania: 4x45min

 • rozpoznaje typy  osobowości rodziców i ich wpływ na sposób komunikacji;
 • zna podstawy i funkcje dobrej komunikacji oraz technik manipulacyjnych, którymi którymi mogą posługiwać się rodzice;
 • rozpoznaje oraz wie jak radzić sobie w trudnych, manipulacyjnych kontaktach z rodzicami;
 • wskazuje sytuacje, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji.