Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak dostrzec manipulację i skutecznie się przed nią bronić

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Edukacja włączająca

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak dostrzec manipulację i skutecznie się przed nią bronić?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • poznają zasady pozytywnej komunikacji, m.in. symetrię w rozmowie, negację retrospektywną;
 • dowiedzą się, czym jest manipulacja i jak przebiega w warunkach szkolnych;
 • poznają najczęstsze techniki manipulacyjne oraz nauczą się z nimi walczyć;
 • otrzymają zasób wiedzy, która pozwoli na prowadzenie rozmów zgodnie z zasadami efektywnej komunikacji, pozbawionej elementów manipulacji;
 • zwiększą swoją samoświadomość dotyczącą przyczyn swojego zachowania względem rodziców (np. ulegania, wycofywania się, inercji);
 • nabędą umiejętność przyjmowania asertywnej postawy wobec trudnego rodzica.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami komunikacji oraz technikami manipulacyjnymi, którymi posługują się rodzice. Ważną częścią spotkania będzie wskazanie sytuacji, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji. Dzięki pracy warsztatowej nauczyciele będą doskonalili umiejętność rozpoznawania manipulacji oraz radzenia sobie z nią. Poprawią także umiejętności budowania pozytywnych komunikatów.

Zwróć uwagę na…

Rozpoznają różnice między manipulacją a perswazją, identyfikują czynniki sprzyjające manipulacji w szkole, dowiadują się też, na czym polegają najpopularniejsze techniki manipulacji i jak jej przeciwdziałać.

Korzyści dla dyrektora placówki

 • zwiększenie komfortu pracy nauczycieli w kontekście współpracy z rodzicami;
 • wzmocnienie samooceny pedagogów;
 • wzrost zadowolenia rodziców ze współpracy z placówką.

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykład: 3 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut

 

Uczestnik po szkoleniu:

 

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07181, czas trwania: 4x45min

 • rozpoznaje typy  osobowości rodziców i ich wpływ na sposób komunikacji;
 • zna podstawy i funkcje dobrej komunikacji oraz technik manipulacyjnych, którymi którymi mogą posługiwać się rodzice;
 • rozpoznaje oraz wie jak radzić sobie w trudnych, manipulacyjnych kontaktach z rodzicami;
 • wskazuje sytuacje, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji.