Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) jako środek dydaktyczny w nauczaniu przedmiotowym w szkołach ponadpodstawowych

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane narzędzia TIK, dzięki którym można przygotować materiały do przeprowadzenia bardzo atrakcyjnych lekcji z dowolnego przedmiotu.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Uczestnicy kursu poznają narzędzia internetowe do przygotowania atrakcyjnych materiałów na lekcje z różnych przedmiotów. Zostaną zaprezentowane platformy e-learningowe zawierające ogromne zasoby interaktywne gotowe do wykorzystania na lekcjach oraz aplikacje online służące do tworzenia własnych materiałów interaktywnych.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą pracowali w systemie pracy eksperymentalnej. Za pomocą poznanych narzędzi, zasobów i aplikacji internetow ych stworzą własny kontent i materiały multimedialne potrzebne w kontekście pracy związanej z danym przedmiotem.

Nauczyciele podczas warsztatu opracują koncepcję pracy wdrożeniowej do nauczanego przedmiotu przy w ykorzystaniu rozproszonych źródeł informacji.

Zwróć uwagę na…

Jak dopasować konkretne narzędzia do własnych pomysłów, rozwijać je, wdrażać na swoim przedmiocie? Jak pozostając w zgodzie z tradycyjną metodyką nauczania, wdrożyć dydaktykę cy frową w epoce smartfona i zmoty wować uczniów do rozwijania swoich kompetencji przez różne media?

Korzyści dla rady pedagogicznej

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel:

  • zapozna się z darmow ymi platformami edukacyjnymi;
  • będzie wiedzieć, jak stworzyć własną treść na platformie edukacyjnej Moodle;
  • pozna w ybrane (uzgodnione wcześniej lub proponowane przez nas) aplikacje edukacyjne online;
  • przekona się, jak łatwo z nich korzystać.

Korzyści dla dyrektora

  • Zmniejszenie obaw nauczycieli przed stosowaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu.
  • Gotowość większości nauczycieli do podjęcia tego wyzwania.
  • Wykorzystanie infrastruktury sprzętowej szkoły.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04191, czas trwania: 4x45min

  • korzysta z portali i platform edukacyjnych;
  • tworzy i wykorzystuje własne materiały multimedialne na platformach edukacyjnych;
  • potrafi założyć własną platformę e-learningową Moodle.