Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) jako środek dydaktyczny w nauczaniu przedmiotowym w szkołach ponadpodstawowych

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane narzędzia TIK, dzięki którym można przygotować materiały do przeprowadzenia bardzo atrakcyjnych lekcji z dowolnego przedmiotu.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Uczestnicy kursu poznają narzędzia internetowe do przygotowania atrakcyjnych materiałów na lekcje z różnych przedmiotów. Zostaną zaprezentowane platformy e-learningowe zawierające ogromne zasoby interaktywne gotowe do wykorzystania na lekcjach oraz aplikacje online służące do tworzenia własnych materiałów interaktywnych.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą pracowali w systemie pracy eksperymentalnej. Za pomocą poznanych narzędzi, zasobów i aplikacji internetow ych stworzą własny kontent i materiały multimedialne potrzebne w kontekście pracy związanej z danym przedmiotem.

Nauczyciele podczas warsztatu opracują koncepcję pracy wdrożeniowej do nauczanego przedmiotu przy w ykorzystaniu rozproszonych źródeł informacji.

Zwróć uwagę na…

Jak dopasować konkretne narzędzia do własnych pomysłów, rozwijać je, wdrażać na swoim przedmiocie? Jak pozostając w zgodzie z tradycyjną metodyką nauczania, wdrożyć dydaktykę cy frową w epoce smartfona i zmoty wować uczniów do rozwijania swoich kompetencji przez różne media?

Korzyści dla rady pedagogicznej

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel:

  • zapozna się z darmow ymi platformami edukacyjnymi;
  • będzie wiedzieć, jak stworzyć własną treść na platformie edukacyjnej Moodle;
  • pozna w ybrane (uzgodnione wcześniej lub proponowane przez nas) aplikacje edukacyjne online;
  • przekona się, jak łatwo z nich korzystać.

Korzyści dla dyrektora

  • Zmniejszenie obaw nauczycieli przed stosowaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu.
  • Gotowość większości nauczycieli do podjęcia tego wyzwania.
  • Wykorzystanie infrastruktury sprzętowej szkoły.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i online.
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania wykładu/e-wykładu: 3 × 45 minut

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04191, czas trwania: 4x45min

  • korzysta z portali i platform edukacyjnych;
  • tworzy i wykorzystuje własne materiały multimedialne na platformach edukacyjnych;
  • potrafi założyć własną platformę e-learningową Moodle.