Stacjonarne
webinar
e-wykład
Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się przed nią bronić

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

czym jest manipulacja i jak przebiega w warunkach szkolnych?
jakie są najczęstsze techniki manipulacyjne oraz jak z nimi walczyć?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • poznają umiejętność rozpoznawania technik manipulacyjnych rodziców i skutecznego przeciwstawiania się tym technikom;
 • nauczą się, rozpoznawać osobowość rodzica i jej wpływ na prowadzenie trudnych rozmów;
 • zwiększą samoświadomości nauczycieli dotyczącej przyczyn ich zachowania się względem rodziców (np. ulegania, wycofywania się, inercji);
 • zyskają umiejętność przyjmowania asertywnej postawy wobec trudnego rodzica.

Zaprezentowane zagadnienia pozwolą nauczycielom na prowadzenie rozmów zgodnie z zasadami efektywnej komunikacji, pozbawionej elementów manipulacji. Poprawi to komfort pracy pedagogów, a rodzicom da poczucie zadowolenia ze współpracy z placówką.

Cel szkolenia

Warsztat ułatwi zarówno rozpoznawanie manipulacji, jak i ułatwi radzenie sobie w trudnych kontaktach z rodzicami. Omówione zostaną sytuacje, w których zazwyczaj podlegamy manipulacji. Ponadto uczestnicy będą ćwiczyli umiejętności związane z budowaniem pozytywnych komunikatów. Uczestnicy po szkoleniu są świadomi, że płeć oraz osobowość determinują sposób prowadzenia rozmowy.

Korzyści dla dyrektora placówki

 • zwiększenie komfortu pracy nauczycieli w kontekście współpracy z rodzicami;
 • wzmocnienie samooceny pedagogów;
 • wzrost zadowolenia rodziców ze współpracy z placówką.

Szkolenie jest realizowane w formie: stacjonarnej i online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania wykładu/e-wykładu: 3 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07191, czas trwania: 4x45min

 • rozpoznaje typy osobowości rodziców i ich wpływ na sposób komunikacji;
 • zna podstawy i funkcje dobrej komunikacji oraz technik manipulacyjnych, którymi którymi mogą posługiwać się rodzice;
 • rozpoznaje oraz wie jak radzić sobie w trudnych, manipulacyjnych kontaktach z rodzicami;
 • wskazuje sytuacje, w których szczególnie łatwo podlegamy manipulacji.