Wyzwania edukacyjne w kontekście cyfrowej dydaktyki

Zamów szkolenie

Głównym założeniem szkolenia jest przedstawienie możliwości współpracy ucznia i nauczyciela w dobie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad rolami ucznia i nauczyciela w czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem TIK.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • rozwiązania i technologie mające wpływ na edukację;
 • role ucznia i nauczyciela we współczesnej edukacji;
 • internet, media społecznościowe, blogosfera, mailing i zasad tworzenia wartościowych treści;
 • zakładanie konta i tworzenie bloga na portalu blox.pl;
 • zakładanie i użytkowanie grupy stworzonej na portalu Facebook;
 • projekt założeń związanych z wykorzystaniem portali społecznościowych i ich wpływem na proces dydaktyczny.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04071, czas trwania: 3x45min

 • omawia cechy charakterystyczne ról ucznia i nauczyciela w pracy dydaktycznej z wykorzystaniem nowych technologii;
 • analizuje role ucznia i nauczyciela w czasie zajęć z wykorzystaniem nowych technologii;
 • określa zasadność stosowania nowych technologii edukacyjnych w procesach dydaktycznych;
 • przestrzega zasad pracy online między uczniem a nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania portali społecznościowych;
 • omawia rolę przestrzeni edukacyjnych w realizacji zajęć z wykorzystaniem nowych technologii.