Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Uczyć w dialogu – organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki tutoringu

Zamów szkolenie

Jeśli widzisz w uczniu osobę, jeśli chcesz mu pomóc szczęśliwie i mądrze żyć, to ten kurs jest dla Ciebie. Przekonasz się, że warto uczyć w relacji / dialogu. Dowiesz się, jak to robić skutecznie. Będziesz pracować zgodnie z zasadami polecanymi przez najlepsze światowe uniwersytety. Powiemy Ci, jak wpływać na harmonijny rozwój ucznia dzięki zastosowaniu metody tutoringu. Poznasz tajniki procesu uczenia się i zdobędziesz wiedzę na temat wartościowych narzędzi do pracy z podopiecznym. Zyskasz okazję do refleksji i rozmów na ważne tematy, ponownie postawisz istotne pytania i poszukasz na nie odpowiedzi. Znowu przekonasz się, że masz wpływ na zmiany w systemie i w pragmatyce edukacji – poczujesz, że Twoja praca ma sens i jest ważna.

Poziom pierwszy obejmuje następujące zagadnienia:

 • mapa satysfakcji / dobrostanu nauczyciela − obszary wykorzystywane i zaniechane, formułowanie wspólnego celu pracy (zadanie z metapoziomu);
 • personalistyczna edukacja a testocentryczna praktyka szkoły / systemu edukacyjnego;
 • czym jest tutoring – aspekt historyczny i metodologiczny;
 • tutoring w mojej szkole – możliwości wprowadzenia metody w codziennej praktyce nauczyciela / szkoły;
 • dlaczego tutoring daje szansę na holistyczny rozwój mojego ucznia – praca w tutorialu;
 • konteksty relacji tutora i ucznia;
 • tutoring rozwojowy czy edukacyjny;
 • formułowanie celu pracy podopiecznego.

Poziom drugi obejmuje następujące zagadnienia:

 • narzędzia tutora – esej (budowanie narracji poznawczej i poznania eseistycznego; wypowiedź, w której podopieczny rozwija umiejętność wykorzystania własnego doświadczenia w budowaniu wiedzy, z wykorzystaniem myślenia krytycznego, argumentacji i kontrargumentacji oraz sztuki wnioskowania);
 • narzędzia tutora – esej (ćwiczenia w budowaniu koncepcji eseju dla uczniów z danego etapu edukacyjnego; bank tematów – problemów do pracy w tutorialu z wykorzystaniem eseju);
 • narzędzia tutora – pytania sokratejskie (zadawanie pytań jako narzędzie budowania wiedzy podopiecznego i kształtowania krytycznej analizy poznawczej / charakteru);
 • dlaczego chcę być tutorem (sesja pytań sokratejskich pozwalająca na uświadomienie sobie powodów, dla których każdy z uczestników podejmuje decyzję o pracy metodą tutoringu lub odpowiada na pytanie, co go interesuje (jest dla niego atrakcyjne) w pracy metodą tutoringu − praca w parach).

Poziom trzeci obejmuje następujące zagadnienia:

 • pożądane cechy i postawy tutora − autorefleksja w kontekście określonej wcześniej charakterystyki modelowego tutora;
 • planowanie pracy z podopiecznym;
 • mój tutorial – sesja tutoriali prowadzonych według przygotowanych planów obejmująca informację zwrotną z zastosowaniem współczynnika Losady;
 • samoocena gotowości do pracy metodą tutoringu.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01051, czas trwania: 3x45min

 • ma świadomość swoich mocnych stron;
 • poznaje różne techniki dyskusji;
 • zna założenia tutoringu;
 • stosuje zasady spersonalizowanego podejścia.

Poziom 2, kod poziomu: 01052, czas trwania: 3x45min

 • wykorzystuje techniki i narzędzia tutoringu;
 • wskazuje możliwości wprowadzenia tutoringu w swojej szkole.

Poziom 3, kod poziomu: 01053, czas trwania: 3x45min

 • tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające pracy zgodnie z zasadami tutoringu;
 • określa własne możliwości pracy z wykorzystaniem metody tutoringu;
 • świadomie buduje własne kompetencje zgodnie z zasadami relacji mistrz−uczeń.

Poziom 5, kod poziomu: SZ/5234

• zdobył wiedzę na temat zasad tzw. edukacji spersonalizowanej;
• zdobył wiedzę na temat metodyki pracy z wykorzystaniem tutoringu;
• dostrzega potrzeby spersonifikowanego podejścia do ucznia, z uwzględnieniem jego holistycznego rozwoju.