Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Uczyć w dialogu – organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki tutoringu

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak pomóc swoim uczniom szczęśliwie i mądrze żyć?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • przekonają się, że warto uczyć w relacji / dialogu i jak robić to skutecznie;
 • w codziennej pracy będą wykorzystywać zasady polecane przez najlepsze światowe uniwersytety;
 • nauczą się, jak wpływać na harmonijny rozwój ucznia dzięki zastosowaniu metody tutoringu;
 • poznają tajniki procesu uczenia się i zdobędą wiedzę na temat wartościowych narzędzi do pracy z podopiecznym;
 • zyskają okazję do refleksji i rozmów na ważne tematy;
 • przekonają się, że posiadają wpływ na zmiany w systemie i w pragmatyce edukacji.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Program szkolenia. Poziom pierwszy: 

 • mapa satysfakcji / dobrostanu nauczyciela − obszary wykorzystywane i zaniechane, formułowanie wspólnego celu pracy (zadanie z metapoziomu);
 • personalistyczna edukacja a testocentryczna praktyka szkoły / systemu edukacyjnego;
 • czym jest tutoring – aspekt historyczny i metodologiczny;
 • tutoring w mojej szkole – możliwości wprowadzenia metody w codziennej praktyce nauczyciela / szkoły;
 • dlaczego tutoring daje szansę na holistyczny rozwój mojego ucznia – praca w tutorialu;
 • konteksty relacji tutora i ucznia;
 • tutoring rozwojowy czy edukacyjny;
 • formułowanie celu pracy podopiecznego.

Program szkolenia. Poziom drugi: 

 • narzędzia tutora – esej (budowanie narracji poznawczej i poznania eseistycznego; wypowiedź, w której podopieczny rozwija umiejętność wykorzystania własnego doświadczenia w budowaniu wiedzy, z wykorzystaniem myślenia krytycznego, argumentacji i kontrargumentacji oraz sztuki wnioskowania);
 • narzędzia tutora – esej (ćwiczenia w budowaniu koncepcji eseju dla uczniów z danego etapu edukacyjnego; bank tematów – problemów do pracy w tutorialu z wykorzystaniem eseju);
 • narzędzia tutora – pytania sokratejskie (zadawanie pytań jako narzędzie budowania wiedzy podopiecznego i kształtowania krytycznej analizy poznawczej / charakteru);
 • dlaczego chcę być tutorem (sesja pytań sokratejskich pozwalająca na uświadomienie sobie powodów, dla których każdy z uczestników podejmuje decyzję o pracy metodą tutoringu lub odpowiada na pytanie, co go interesuje (jest dla niego atrakcyjne) w pracy metodą tutoringu − praca w parach).

Program szkolenia. Poziom trzeci: 

 • pożądane cechy i postawy tutora − autorefleksja w kontekście określonej wcześniej charakterystyki modelowego tutora;
 • planowanie pracy z podopiecznym;
 • mój tutorial – sesja tutoriali prowadzonych według przygotowanych planów obejmująca informację zwrotną z zastosowaniem współczynnika Losady;
 • samoocena gotowości do pracy metodą tutoringu.

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01051, czas trwania: 3x45min

 • ma świadomość swoich mocnych stron;
 • poznaje różne techniki dyskusji;
 • zna założenia tutoringu;
 • stosuje zasady spersonalizowanego podejścia.

Poziom 2, kod poziomu: 01052, czas trwania: 3x45min

 • wykorzystuje techniki i narzędzia tutoringu;
 • wskazuje możliwości wprowadzenia tutoringu w swojej szkole.

Poziom 3, kod poziomu: 01053, czas trwania: 3x45min

 • tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające pracy zgodnie z zasadami tutoringu;
 • określa własne możliwości pracy z wykorzystaniem metody tutoringu;
 • świadomie buduje własne kompetencje zgodnie z zasadami relacji mistrz−uczeń.