Użyteczne programy i aplikacje (w tym narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz graficzne prezentacje treści)

Zamów szkolenie

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z najpopularniejszymi programami oraz aplikacjami wspomagającymi pracę dydaktyczną podczas zajęć przedmiotowych.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do wybranych programów i aplikacji pomocnych w dydaktyce;
 • omówienie narzędzi i sposobów weryfikacji umiejętności uczniów (w tym dziennika elektronicznego);
 • serwisy internetowe przeznaczone do przygotowywania prezentacji i infografik;
 • sposoby wyszukiwania ciekawych treści w internecie;
 • tworzenie prezentacji w aplikacji Prezentacje Google;
 • tworzenie prezentacji w aplikacjach PowerPoint i Sway;
 • zakładanie bezpłatnego konta Prezi;
 • tworzenie i pobieranie grafik Canva;
 • zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce szkolnej zgodnie z kartą pracy.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04041, czas trwania: 3x45min

 • obsługuje popularne programy oraz aplikacje edukacyjne;
 • omawia zasady i możliwości zastosowania popularnych aplikacji oraz programów edukacyjnych;
 • korzysta z wybranych aplikacji i programów edukacyjnych;
 • planuje zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem wybranych programów oraz aplikacji edukacyjnych;
 • wskazuje bariery efektywnego wykorzystania wybranych aplikacji oraz programów edukacyjnych;
 • wymienia mierniki efektywności wykorzystania wybranych programów oraz aplikacji edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych.