Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

E-learning
MEN
Microsoft Office 365 dla każdego! Poziom 2

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Zdalne nauczanie
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok
Wdrożenie do nauczania z wykorzystaniem pakietu Office 365 – Poziom 2

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak innowacyjnie wykorzystać usługę Office 365 w realizacji podstawy programowej?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Poznają niestandardowe sposoby na wykorzystanie usługi Micorsoft Office 365 – praca z odwróconą lekcją oraz rozwijanie myślenia krytycznego.
  • Nauczą się, tworzyć wirtualny storytelling w oparciu o Sway.
  • Dowiedzą się, jak Teams może zostać wykorzystane w myśleniu projektowym DESIGN THINKING.
  • Poznają sposób na rozwijanie kompetencji przyszłości za pomocą cyfrowego środowiska pracy Microsoft Office 365.
  • Uzyskają dostęp do filmów instruktażowych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz sposoby pracy, metodykę oraz zasoby do prowadzenia odwróconych lekcji, ponieważ zastosujesz nowatorskie sposoby motywowania uczniów do nauki za pomocą Office 365.

Forma szkolenia:  e-learning oraz webinar wprowadzający
Czas  trwania e-learningu: 13 x 45 minut