Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

E-learning
MEN
Microsoft Office 365 dla każdego! Poziom 2

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok
Wdrożenie do nauczania z wykorzystaniem pakietu Office 365 – Poziom 2

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak innowacyjnie wykorzystać usługę Office 365 w realizacji podstawy programowej?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Poznają niestandardowe sposoby na wykorzystanie usługi Micorsoft Office 365 – praca z odwróconą lekcją oraz rozwijanie myślenia krytycznego.
  • Nauczą się, tworzyć wirtualny storytelling w oparciu o Sway.
  • Dowiedzą się, jak Teams może zostać wykorzystane w myśleniu projektowym DESIGN THINKING.
  • Poznają sposób na rozwijanie kompetencji przyszłości za pomocą cyfrowego środowiska pracy Microsoft Office 365.
  • Uzyskają dostęp do filmów instruktażowych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz sposoby pracy, metodykę oraz zasoby do prowadzenia odwróconych lekcji, ponieważ zastosujesz nowatorskie sposoby motywowania uczniów do nauki za pomocą Office 365.

Forma szkolenia:  e-learning oraz webinar wprowadzający
Czas  trwania e-learningu: 13 x 45 minut