Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

E-learning
MEN
WSiPnet gotowe zasoby dydaktyczne skorelowane z podręcznikami

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Dydaktyka zdalna
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Jak zorganizować i zarządzać klasą zdalną w klasach 4-8, w oparciu o platformę WSiPnet?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • usystematyzowaną wiedzę na temat możliwości platformy WSiPnet
  • niezbędne informacje oraz linki do materiałów video ułatwiających organizację i zarządzanie wirtualną klasą
  • bazę wiedzy dotyczącą nawigacji po WSiPnecie
  • e-narzędziownik do wykorzystania w pracy

Forma szkolenia: online

Czas  trwania e-learningu: 2 x 45 minut

E-narzędziownik zostanie dosłany do Zamawiającego maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty realizacji usługi