Wskaźnik pomoże Ci sformułować ocenę. O zespołowym tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczycieli

Zamów szkolenie

Wykład przygotowuje dyrektorów szkół oraz inne uprawnione osoby do przeprowadzenia zespołowego wypracowywania lub modyfikacji wskaźników oceny pracy stosowanych w placówce. Może być również wykorzystane jako forma organizacji tego procesu z zainteresowanymi osobami (nauczycielami, właściwymi pracownikami JST, wicedyrektorami.

Uczestnik po wykładzie:

Program szkolenia