Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Webinar
E-wykład
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przy pomocy Kącika Dobrego Stratu

Zamów szkolenie

Tematyka szkolenia: Wychowanie przedszkolne
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2021 rok

Jeśli chcesz prowadzić nowoczesne zajęcia w przedszkolu z wykorzystaniem Kącika Dobrego Startu?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Opis założeń i celów poszczególnych etapów pracy w Kąciku Dobrego Startu w cyklu Planeta dzieci
  • Przykładowe scenariusze dla wszystkich grup wiekowych oraz karty pracy i materiały zawierające kod QR kierujący do piosenek
  • Inspiracje dotyczące zastosowania technik i narzędzi z Kącika Dobrego Startu
  • Otrzymasz e-narzędziownik do wykorzystania w pracy


Forma szkolenia: e-wykład lub webinar

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania e-wykładu: 3 x 45 minut