Stacjonarne
webinar
e-wykład
MEN
Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmiany

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak wspólnie z rodzicami i innymi nauczycielami zbudować system wychowawczy, oparty na uzgodnionych między dorosłymi wartościach?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu :

  • Otrzymają wsparcie w pracy w sytuacjach konfliktowych.
  • Nauczą się metod komunikowania się z uczniami w sposób, który zapewnia słuchanie.
  • Wiedzę na temat metod pracy z rodzicami wokół uzgadniania akceptowalnych przez wszystkich wartości.
  • Wzory scenariuszy lekcji do pracy z uczniami o wartościach.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.


Szkolenie podkreśla aspekt edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczy; jest skierowane do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych. Program szkolenia odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), w ychowania bez porażek Thomasa Gordona oraz książki Adele Faber i Elaine Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Forma szkolenia:  stacjonarna lub online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 × 45 minut

Program szkolenia

Wykład, kod poziomu: 0709W, czas trwania: 3x45min

  • Zdobędzie kompetencje wychowawcze konieczne każdemu nauczycielowi, wychowawcy i każdemu pedagogowi.
  • Uczestnicy nauczą się, jak kształtować postawy uczniów i budować relacje w szkole i w domu w odniesieniu do wartości.

Poziom 1, kod poziomu: 07091, czas trwania: 4x45min

  • Zdobędzie kompetencje wychowawcze konieczne każdemu nauczycielowi, wychowawcy i każdemu pedagogowi.
  • Uczestnicy nauczą się, jak kształtować postawy uczniów i budować relacje w szkole i w domu w odniesieniu do wartości.