Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
MEN
Uczeń autystyczny w systemie edukacji. Jak zbudować relacje?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Jak pracować z autystycznymi uczniami, by efektywnie wykorzystywać ich możliwości i zaspokajać ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Listę zaburzeń z spektrum autyzmu według klasyfikacji DSM V i wczesnych oznak autyzmu.
  • Przykładowe metody oddziaływania wobec osób z autyzmem.
  • Główne założenia terapii integracji sensorycznej.
  • Podstawy w pracy z dzieckiem / uczniem ze spektrum autyzmu.
  • Gotowe strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu.

oraz wzory dokumentów: Program dotyczący redukowania i zmiany zachowań; Plan interwencyjny, Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07111, czas trwania: 4x45min

 • wymienia kryteria diagnostyczne obowiązujące dla autyzmu;
 • zna obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • charakteryzuje specyfikę funkcjonowania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • wie, z jakimi trudnościami zmagają się dzieci i uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • wie, jakie działania może podejmować, by wspierać funkcjonowanie dziecka i ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • potrafi dobrać takie metody i formy pracy, które uwzględniają specyfikę zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • umie reagować na sytuacje trudne z udziałem dzieci / uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • zna zasady opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • dostrzega znaczenie współdziałania nauczyciela z rodzicem i kadrą pedagogiczną w procesie edukacyjnym i terapeutycznym w odniesieniu do dziecka / ucznia z autyzmem.

Poziom 2, kod poziomu: 07112, czas trwania: 4x45min

 • wymienia kryteria diagnostyczne obowiązujące dla autyzmu;
 • zna obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • charakteryzuje specyfikę funkcjonowania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • wie, z jakimi trudnościami zmagają się dzieci i uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • wie, jakie działania może podejmować, by wspierać funkcjonowanie dziecka i ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • potrafi dobrać takie metody i formy pracy, które uwzględniają specyfikę zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • umie reagować na sytuacje trudne z udziałem dzieci / uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • zna zasady opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • dostrzega znaczenie współdziałania nauczyciela z rodzicem i kadrą pedagogiczną w procesie edukacyjnym i terapeutycznym w odniesieniu do dziecka / ucznia z autyzmem.