Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
Wykorzystanie metody mindfulness w pracy z uczniami z ukierunkowaniem na koncentrację i motywację

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak wprowadzić dzieci i uczniów w proces uczenia się sztuki koncentracji, relaksu oraz uważności?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Wiedzę o praktykach mindfulness w pracy z uczniami.
  • Zestaw praktyk mindfulness do stosowania w edukacji.
  • Zrozumieją wpływ uważności na samopoczucie i funkcjonowanie ucznia.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma szkolenia:  e-learning i stacjonarne

Czas trwania e-learningu:  2 webinary po 45 minut + 10 × 45 minut na platformie e-Akademia
Czas trwania forma stacjonarna:  4 × 45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07241, czas trwania: 4 x 45 minut

  • rozumie czym jest Mindfulness i jakie przynosi korzyści dla równowagi emocjonalnej;
  • zna i stosuje podstawowe praktyki mindfulness w pracy z uczniem;
  • rozumie wpływ uważności na samopoczucie i funkcjonowanie ucznia;
  • rozumie związek uważności z pamięcią i uczeniem się.