Stacjonarne
webinar
e-learning
Wykorzystanie metody mindfulness w pracy z uczniami z ukierunkowaniem na koncentrację i motywację

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak wprowadzić dzieci i uczniów w proces uczenia się sztuki koncentracji, relaksu oraz uważności?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  • Wiedzę o praktykach mindfulness w pracy z uczniami.
  • Zestaw praktyk mindfulness do stosowania w edukacji.
  • Zrozumieją wpływ uważności na samopoczucie i funkcjonowanie ucznia.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma szkolenia:  e-learning i stacjonarne

Czas trwania e-learningu:  2 webinary, 2 × 45 minut
Czas trwania forma stacjonarna:  4 × 45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07241, czas trwania: 4 x 45 minut

  • rozumie czym jest Mindfulness i jakie przynosi korzyści dla równowagi emocjonalnej;
  • zna i stosuje podstawowe praktyki mindfulness w pracy z uczniem;
  • rozumie wpływ uważności na samopoczucie i funkcjonowanie ucznia;
  • rozumie związek uważności z pamięcią i uczeniem się.