Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
MEN
Wykorzystanie narzędzi zdalnego nauczania w organizacji pracy z uczniem SPE 

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

W jaki sposób i czy technologia może wspierać pracę z uczniem ze SPE?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  •  Zestaw wskazówek w zakresie rozpoznawania i pracy z uczniem zdolnym
  •  Dowiedzą się, jakie metody i techniki pracy są skuteczne i efektywne w pracy z uczniem zdolnym
  •  Nabędą umiejętności niezbędne do wspierania potencjału intelektualnego ucznia, w codziennej pracy
  • Ocenią własne kompetencje do pracy z uczniami zdolnymi
  • Poznają różnicę pomiędzy zdolnością a talentem wg metodologii Instytutu Gallupa
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy

Forma szkolenia:  stacjonarna lub webinar

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

Szkolenie dostępne do realizacji od 1.10.2020r.

Zamawiając szkolenie poprzez formularz internetowy, prosimy o wybieranie dat realizacji po 1.10.2020r.

 

E-narzędziownik zostanie dosłany do Zamawiającego maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty realizacji usługi

 

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01331, czas trwania: 4x45min

  • organizuje pracę dydaktyczną wspomaganą rozwiązaniami technologicznymi zgodnie z potrzebami uczniów;
  • Zna rozwiązania technologiczne pozwalające na wsparcie ucznia ze SPE;
  • Stosuje różne aplikacje do różnych celów dydaktycznych i rozwojowych uczniów;