Stacjonarne
webinar
e-wykład
MEN
Wykorzystanie narzędzi zdalnego nauczania w organizacji pracy z uczniem SPE 

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

w jaki sposób i czy technologia może wspierać pracę z uczniem ze SPE?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

  •  Zestaw wskazówek w zakresie rozpoznawania i pracy z uczniem zdolnym.
  • Dowiedzą się, jakie metody i techniki pracy są skuteczne i efektywne w pracy z uczniem zdolnym.
  • Nabędą umiejętności niezbędne do wspierania potencjału intelektualnego ucznia, w codziennej pracy.
  • Ocenią własne kompetencje do pracy z uczniami zdolnymi.
  • Poznają różnicę pomiędzy zdolnością a talentem wg metodologii Instytutu Gallupa.
  • E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

Forma szkoleniowa:  stacjonarna lub online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykład: 3 × 45 minut

 

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01331, czas trwania: 4x45min

  • organizuje pracę dydaktyczną wspomaganą rozwiązaniami technologicznymi zgodnie z potrzebami uczniów;
  • Zna rozwiązania technologiczne pozwalające na wsparcie ucznia ze SPE;
  • Stosuje różne aplikacje do różnych celów dydaktycznych i rozwojowych uczniów;