Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Z nauką na Ty. Odkrycia neuronauk a warsztat nauczyciela szkoły ponadpodstawowej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak wykorzystać  założenia neuronauki, aby efektywnie organizować proces nauczania w szkole?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • poznają  zasady  budowania  dobrego  klimatu,  integracji  grupy  i  wykorzystania  kontraktu  grupowego (neurostandard nr 1 w praktyce);
 • otrzymają zasób wiedzy praktycznej oraz wskazówki, jak wprowadzić elementy neuroedukacji w szkole;
 • wykorzystają w praktyce pojęcia i określenia: zastój psychofizyczny, model procesu uczenia się (od NN do NK); pomoc edukacyjna; cztery neurostandardy efektywnego procesu uczenia się;
 • poznają  proste  sposoby  rozwiązywania podstawowych problemów z uczniami;
 • zastosują metody „nauczania partycypacyjnego” (asocjogram, skojarzenia, „magnes pomysłów”), prowokacje (antyinstrukcja), analizę logiczną (programowanie realizacji zmian), burzę mózgów, gry, quizy oraz ćwiczenia, które pomagają się uczyć.

Zwróć uwagę na…

Szkolenie podbudowuje podstawami naukowymi konieczność aktywizowania uczniów oraz ich partycypacji w procesie uczenia się. Wskazuje na wiele prostych metod wykorzystywania wiedzy neurobiologicznej w planowaniu akty wnościuczniów. Skutkuje to zachęceniem uczniów do poszukiwania efektywnych i nowych metod pracy.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Wzbogacenie warsztatu edukacyjnego o nowe metody, które pozwalają wzmacniać aktywność poznawczą uczniów i zachęcają ich do ponoszenia odpowiedzialności za swój rozwój.

Korzyści dla dyrektora

Zwiększenie motywacji nauczycieli do poszukiwania efektywnych metod nauczania i uczenia się. Wzmocnienie proaktywności uczniów w procesach edukacyjnych. Wzmocnienie motywacji nauczycieli do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań metodycznych.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01261, czas trwania: 4x45min

 • zna zasady budowania dobrego klimatu, integracji grupy i wykorzystania kontraktu grupowego (neurostandard nr 1 w praktyce);
 • zna pojęcie zastoju psychofizycznego oraz sposoby przeciwdziałania mu;
  zna cztery neurostandardy efektywnego procesu uczenia się, będące syntezą odkryć neuronauk (w wersji autorskiej);
 • zna model procesu uczenia się (od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji) – umie rozpoznać potrzeby osoby uczącej się na każdym etapie modelu, także w zakresie oczekiwanej pomocy edukacyjnej;
 • zna zastosowanie metod „nauczania partycypacyjnego” – asocjogram (skojarzenia, „magnes pomysłów”), prowokacje (antyinstrukcja), analiza logiczna (programowanie realizacji zmian), burza mózgów, gry, kwizy oraz ćwiczenia, które pomagają się uczyć.