Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej i nauczycieli – WYKŁAD

Zamów szkolenie

Wykład przygotowuje dyrektorów do przygotowania i prowadzenia procesu oceny pracy nauczycieli poprzez wyposażenie w kompleksową wiedzę o procesie oceny pracy (podstawach prawnych, dokumentacji i sposobach przygotowania się do oceny się oraz kryteriach oceny).

Uczestnik po wykładzie:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 0507W, czas trwania: 2x45min

  • zna podstawy prawne procesu oceny,
  • zna zadnia własne i dyrektora placówki w procesie oceny,
  • zna kryteria oceny.