Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej i nauczycieli – WYKŁAD

Zamów szkolenie

Wykład przygotowuje dyrektorów do przygotowania i prowadzenia procesu oceny pracy nauczycieli poprzez wyposażenie w kompleksową wiedzę o procesie oceny pracy (podstawach prawnych, dokumentacji i sposobach przygotowania się do oceny się oraz kryteriach oceny).

Uczestnik po wykładzie:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 0507W, czas trwania: 2x45min

  • zna podstawy prawne procesu oceny,
  • zna zadnia własne i dyrektora placówki w procesie oceny,
  • zna kryteria oceny.