Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej i nauczycieli

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Ustawa z dnia 27. 10. 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła do Ustawy – Karta Nauczyciela liczne zmiany. Udział w szkoleniu pomaga nabyć lub usystematyzować wiedzę na temat praktycznego stosowania przepisów związanych z przebiegiem postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły i nauczyciela. Program szkolenia wspiera dyrektorów w kompleksowym zaplanowaniu pracy nad przygotowaniem regulaminu oceny pracy nauczycieli.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Szkolenie ma na celu poznanie przepisów prawa dotyczących zmian w Ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela i dyrektora.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy będą zapraszani do aktywności warsztatowych mających na celu zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Zwróć uwagę na…

Szkolne regulaminy wskaźnikowe ustali dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych. Opinie te dyrektor musi uzyskać, zanim – na mocy swojego zarządzenia – wprowadzi regulamin. W trakcie szkolenia zostanie wyjaśniony proces trybu odwołania się od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, uczestnicy poznają także skutki ustalenia negatywnej oceny pracy.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  • Zaplanowanie  współpracy  z  radą  pedagogiczną  w  zakresie  wypracowywania  wskaźników  do  szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela oraz opracowywanie regulaminu oceny pracy nauczyciela.
  • Możliwość pracy w serdecznej i przyjaznej atmosferze współpracy i wzajemnego zaufania.

Korzyści dla dyrektora

  • Rzetelne przygotowanie się do oceny pracy nauczyciela to mniej odwołań od ocen pracy.
  • Brak konfliktów w radach pedagogicznych.
  • Możliwość dostosowania wskaźników do specyfiki placówki.

 

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 05071, czas trwania: 4x45min

  • zna podstawy prawne procesu oceny,
  • zna zadnia nauczycieli i dyrektora placówki w procesie oceny,
  • zna kryteria oceny,
  • przygotowuje się efektywnie do procesu oceny.