Stacjonarne
Online
Zadawać – nie zadawać? Prace domowe – czas na zmiany w szkołach

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeśli chcesz rozwinąć umiejętności dydaktyczno-metodyczne        z zakresu zadawania i oceniania prac domowych oraz organizowania procesów edukacyjnych, by wspierały uczniów    w rozwoju, to szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poddasz refleksji ideę zadawania prac domowych,
 • zapoznasz się z wynikami badań dotyczącymi zadań domowych,
 • przeanalizujesz zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania          i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach dotyczące zadawania i oceniania prac domowych,
 • dokonasz autoewaluacji w obszarze zadawanych prac domowych,
 • pogłębisz wiedzę na temat znaczenia pracy domowej w procesie dydaktycznym,
 • przeanalizujesz najczęstsze błędy związane z zadawaniem prac domowych,
 • określisz warunki, jakie powinna spełniać praca domowa wspierająca rozwój ucznia,
 • zapoznasz się z przykładami ciekawych prac domowych,
 • zaplanujesz zestaw prac domowych wspierających proces uczenia się ucznia.

 

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1. Wprowadzenie

 1. Oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli względem prac domowych – wyniki badań    i sondaży.
 2. Rodzaje zadań domowych.
 3. Prace domowe w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Moduł 2. Jak uczyć efektywnie bez zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych

 1. Czynniki wpływające na efektywność uczenia się.
 2. Organizacja i wykorzystanie czasu pracy na zajęciach i lekcjach.
 3. Motywowanie ucznia do podejmowania pracy w domu.
 4. Metody pracy sprzyjające efektywnemu uczeniu się na lekcjach.

Moduł 3. Co zamiast pracy domowej w edukacji wczesnoszkolnej?

 1. Metody pracy sprzyjające ograniczeniu zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych.
 2. Przykłady i projektowanie zestawu ciekawych ćwiczeń i zadań dla poszczególnych edukacji.

Moduł 4. Nieobowiązkowe prace domowe wspierające rozwój ucznia klas IV – VIII.

 1. Znaczenie pracy domowej w procesie dydaktycznym.
 2. Błędy związane z zadawaniem prac domowych.
 3. Warunki, jakie powinna spełniać praca domowa wspierająca ucznia w rozwoju.
 4. Udzielanie informacji zwrotnej uczniowi po wykonaniu pracy domowej.
 5. Metody pracy sprzyjające celowemu zadawaniu prac domowych.
 6. Projektowanie zestawu ciekawych zadań domowych dla poszczególnych przedmiotów.

Moduł 5. Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi.

Metodyka szkolenia:

prezentacja, wykład, metody aktywizujące – praca grupowa, dyskusja

Forma i czas szkolenia:

Sprzedaż od 01.04.2024, realizacja od 06.05.2024

 • 3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
 • 3 × 45 min wykład online / do 100 osób
 • 4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
 • 2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób
 • 2 x 45 min webinar nagrany +e-narzędziownik / bez ograniczeń

Materiały dla uczestników:

 • E-narzędziownik