Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1-8 szkoły podstawowej

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie pomaga nauczycielom szkoły podstawowej przygotować się do wdrażania na swoich lekcjach najważniejszych zagadnień z zakresu podstaw programowania i myślenia komputacyjnego. Przeznaczono je dla szkół, które poszukują do nauki programowania rozwiązań dydaktycznych łączących w sobie manualne aspekty aktywności ucznia z technologią. W trakcie szkolenia uczestnicy mają szansę poznać, nowoczesne narzędzie do nauki programowania – interaktywną grę Scottie Go! – i z niego korzystać.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Szkolenie przygotowuje nauczycieli do wdrażania programowania na lekcjach, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia dydaktycznego, łączącego tradycyjne nauczanie z technologią.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Wiedza i umiejętności nauczycieli będą podstawą do stopniowego poznawania zagadnienia programowania. Instruktorzy podpowiedzą uczestnikom szkolenia, jak pójść o krok dalej i wykorzystać technologię do rozwijania intuicji algorytmicznej. Nauczyciele dowiedzą się, jak dobierać możliwości gry dydaktycznej Scottie Go! do potrzeb uczniów, tematyki lekcji oraz możliwości technicznych szkoły. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem Scottie Go!, które mogą być inspiracją do realizacji własnych pomysłów.

Zwróć uwagę na…

Autorami gry są Polacy z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, którzy opracowali Scottie Go! wraz z nauczycielami. Dlatego z jednej strony gra uczy, a z drugiej wciąż pozostaje grą czyli zabawą.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Nauczyciel wdraża na swoich lekcjach lub zajęciach najważniejsze zagadnienia z zakresu podstaw programowania i myślenia algorytmicznego.
 • Poznaje nowoczesne narzędzie do nauki programowania Scottie Go!.
 • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami do zaplanowania lekcji z wykorzystaniem SG!

Korzyści dla dyrektora

 • Scottie Go! inicjuje w szkole innowacyjne rozwiązania edukacyjne.
 • Scottie Go! to propozycja nauki programowania na etapie całej szkoły podstawowej.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04161, czas trwania: 4x45min.

 • poszerza wiedzę na temat aktualnych trendów technologicznych i społecznych związanych z rozwojem nowych technologii;
 • zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw nauki programowania na zajęciach dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej;
 • wpływa przez działania dydaktyczne na rozwój kompetencji społecznych i cyfrowych uczniów w trakcie pracy indywidualnej i grupowej z wykorzystaniem gry Scottie Go!
 • realizuje treści z nowej podstawy programowej dla klas 1–3.

Poziom 2, kod poziomu: 04162, czas trwania: 4x45min.

 • uczy się rozumieć kontekst kompetencji cyfrowych w rozwoju ucznia i przygotowywaniu go do edukacji przez całe życie;
 • zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw nauki programowania na lekcjach w klasach 4–8;
 • poznaje możliwości wdrażania nauki myślenia komputacyjnego na lekcjach przedmiotowych;
 • realizuje treści z nowej podstawy programowej dla klas 4–8.