Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
Zarządzanie i komunikacja w szkole – w chmurze Microsoft

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:
 • Segment:
  Wszystkie

Tematem szkolenia jest  organizacja pracy dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego i zarządzania zdalną pracą szkoły – kompleksowość pracy zdalnej przy użyciu Microsoft Teams oraz pozostałych aplikacji Office 365, czyli obejmuje takie zagadnienia jak:

 • organizacja pracy dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego;
 • monitorowanie pracy nauczycieli w środowisku Microsoft Office 365;
 • prowadzenie rady pedagogicznej,;
 • realizowanie klasyfikacji;
 • przygotowywanie raportów, statystyk ;
 • generowanie gotowych raportów obecności uczniów i nauczycieli podczas pracy zdalnej;
 • ewaluacja wewnętrzna;
 • tworzenie wirtualnego pokoju nauczycielskiego.

Perspektywy i potrzeby w procesie planowania wsparcia rozwojowego nauczycieli.

 

Czas trwania: 8 godzin

 

Najbliższe kkursy odbędą się w następujących terminach;

24.08.2020 r.

Po szkoleniu użytkownik będzie miał wiedzę w zakresie:

 • organizacji pracy zdalnej dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego pod kątem ewaluacji, kontroli, wspomagania oraz monitorowania;
 • zarządzania strategicznego szkołą lub placówką z wykorzystaniem usługi Office 365.

Po szkoleniu użytkownik będzie potrafił:

 • organizować pracę rady pedagogicznej z wykorzystaniem aplikacji Office 365;
 • uzyskiwać raporty i sprawozdania dotyczące obecności uczniów oraz pracy nauczycieli podczas nauczania zdalnego;
 • prowadzić nadzór pedagogiczny w oparciu o Office 365;
 • diagnozować potrzeby placówki w procesie planowania wsparcia rozwojowego nauczycieli.

Kod szklenia: 04341