Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Wprowadź jeden standard nauczania zdalnego dla wszystkich szkół

Standardy nauczania zapewniają dostępne na rynku środowiska cyfrowe- na przykład narzędzia komunikacyjne oferowane przez  Office 365, czy G Suite  Pełne zastosowanie tych systemów  w dydaktyce zdalnego nauczania jest możliwe dzięki ich integracji ze sprawdzonymi platformami edukacyjnymi, takimi jak WSIPnet.

Pamiętaj, że koniecznym warunkiem efektywnego korzystania z narzędzi zdalnego nauczania są kompetencje nauczycieli pozwalające na prowadzenie edukacji w sieci. Wprowadź standard nauczania zdalnego – ułatwisz pracę nauczycielom, zapewnisz satysfakcję uczniów oraz zadowolenie rodziców.

Korzyści  z wprowadzenia jednego standardu nauczania: