Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Wprowadź jeden standard nauczania zdalnego dla wszystkich szkół

Standardy nauczania zapewniają dostępne na rynku środowiska cyfrowe- na przykład narzędzia komunikacyjne oferowane przez  Office 365, czy G Suite  Pełne zastosowanie tych systemów  w dydaktyce zdalnego nauczania jest możliwe dzięki ich integracji ze sprawdzonymi platformami edukacyjnymi, takimi jak WSIPnet.

Pamiętaj, że koniecznym warunkiem efektywnego korzystania z narzędzi zdalnego nauczania są kompetencje nauczycieli pozwalające na prowadzenie edukacji w sieci. Wprowadź standard nauczania zdalnego – ułatwisz pracę nauczycielom, zapewnisz satysfakcję uczniów oraz zadowolenie rodziców.

Korzyści  z wprowadzenia jednego standardu nauczania: