Zamówienie

Zamów szkolenia

Współpraca z ratownikami

W związku z rozwojem ORKE zapraszamy do współpracy
doświadczonych ratowników z następujących województw:
z terenu całej POLSKI

Jakie będą główne Twoje zadania?

• prowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla dyrektorów szkół
i nauczycieli zgodnie  ze standardami pracy trenera ORKE,
• wykorzystywanie dobrych praktyk szkoleniowych w celu zabezpieczenia jakości szkoleń i zadowolenia grupy szkoleniowej,
• podczas realizacji zadań współpraca z działem merytorycznym oraz działem organizacji szkoleń,
• prowadzenie dokumentacji szkoleniowej oraz ewaluacji szkoleń.

Jakich kompetencji oczekujemy od ratownika PPP?

• doświadczenia i pracy jako lekarz medycyny ratunkowej, ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego,
• wykształcenie medyczne lub ukończony kurs podstawowy KPP,
• minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• statusu ratownika medycznego jednostki współpracującej z systemem państwowe ratownictwo medyczne,
• ukończony kurs w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla dorosłych,
• pasja do dzielenia się wiedzą i aktualnymi zasadami w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jaki są dla Ciebie najważniejsze korzyści?

• współpraca z największym ogólnopolskim niepublicznym ośrodkiem kształcenia kadr oświatowych,
• elastyczne warunki pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy,
• przyjazny kontakt i bliska współpraca z zespołem ORKE,
• konkurencyjne stawki trenerskie i ciekawe zlecenia,
• możliwość rozwoju kompetencji trenerskich,
• niezbędne materiały i narzędzia do realizacji powierzonych zadań.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku –>APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami na trenerów ORKE.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na udział procesie rekrutacyjnym, prosimy
o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych
oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna –>  tutaj.