Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt lub wizytę konsultanta, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . Zasady przetwarzania danych osobowych


 
 

 

Pozostałe tematy w ramach kursu Wychowanie przedszkolne, zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEN:

Temat szkolenia dla Wychowania Przedszkolnego:
Szkolenie Classroom – pierwszy krok do GSuit

Szkolenie TEAMS – pierwszy krok do MS 365

Matematyka to nie kosmos! Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem planszy Kosmiczne kodowanie i gry Scottie Go!