Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Zacznij od pilotażu dla dyrektorów szkół i wybranych grup nauczycieli

Zaplanuj projekt rozwojowy tak, aby był adekwatny do potrzeb szkół w Twoim samorządzie.

Przeprowadź szkolenia pilotażowe dla dyrektorów lub wybranej grupy nauczycieli.  Zadbaj o to, aby nauczycie mogli rozwijać jednocześnie kompetencje cyfrowe i kompetencje z zakresu dydaktyki zdalnego nauczania poszczególnych przedmiotów.

Korzyści pilotażu:

  • zweryfikujesz wiedzę na temat  potrzeb szkół w zakresie zdalnego nauczania;
  • poznasz metody pracy zdalnej i preferowanego środowiska cyfrowego;
  • zaplanujesz projekt rozwojowy adekwatny do potrzeb nauczycieli.
  • wyłonisz liderów edukacji zdalnej;
  • wzmocnisz otwartość na nowe technologie i nowoczesną edukację

Etapy pilotażu: