Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Zacznij od pilotażu dla dyrektorów szkół i wybranych grup nauczycieli

Zaplanuj projekt rozwojowy tak, aby był adekwatny do potrzeb szkół w Twoim samorządzie.

Przeprowadź szkolenia pilotażowe dla dyrektorów lub wybranej grupy nauczycieli.  Zadbaj o to, aby nauczycie mogli rozwijać jednocześnie kompetencje cyfrowe i kompetencje z zakresu dydaktyki zdalnego nauczania poszczególnych przedmiotów.

Korzyści pilotażu:

  • zweryfikujesz wiedzę na temat  potrzeb szkół w zakresie zdalnego nauczania;
  • poznasz metody pracy zdalnej i preferowanego środowiska cyfrowego;
  • zaplanujesz projekt rozwojowy adekwatny do potrzeb nauczycieli.
  • wyłonisz liderów edukacji zdalnej;
  • wzmocnisz otwartość na nowe technologie i nowoczesną edukację

Etapy pilotażu: