Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

NOWE PROPOZYCJE SZKOLEŃ

Czy chcesz: dowiedzieć się, jak wykorzystać potencjał optymalizacji organizacji pracy szkoły w zgodzie z prawem i potrzebami uczniów i rodziców?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Optymalizacja finansowa i pedagogiczna organizacji pracy szkoły SP
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
  • Otrzymasz przykładowe arkusze organizacji zawierające zoptymalizowane rozwiązania.
  • Zdobędziesz instrukcje dotyczące konstruowania zapisów we własnych arkuszach organizacyjnych.
  • Otrzymasz porady prawne dotyczące nietypowych rozwiązań.
  • Zdobędziesz instrukcje postępowania w trudnych rozmowach z JST oraz KO.
  • Otrzymasz e-narzędziownik do wykorzystania w pracy.
Szczegóły szkolenia
Czy chcesz: dowiedzieć się, jak rozmawiać
z nauczycielami w warunkach zmian i kryzysów motywacji?
WYBIERZ SZKOLENIE:
Liderowanie zespołowi nauczycielskiemu w warunkach zmiany i kryzysu
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
  • Uzyskasz wsparcie kompetencyjne w radzeniu sobie z kryzysem motywacji nauczycieli związanych ze stanem kryzysu lub zmiany.
  • Otrzymasz scenariusze rozmów w trudnych sytuacjach.
  • Zdobędziesz instrukcje komunikacyjne związane z sytuacjami kryzysowymi.
  • Dowiesz się, jak zadbać o swój autorytet w sytuacji komunikowania niepopularnych/trudnych zmian.
  • Otrzymasz e-narzędziownik do wykorzystania w pracy.
Szczegóły szkolenia
Kolejne nowości: Liczba godzin Forma szkolenia e-narzędziownik

Realizacja planu pracy i zadań szkoły w warunkach edukacji hybrydowej - SP.

Szczegóły szkolenia
2 x 45 min webinar
+ e-learningOrganizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach szkoły hybrydowej.

Szczegóły szkolenia
2 x 45 min webinar
+ e-learningRealizacja planu pracy i zadań szkoły w warunkach edukacji hybrydowej - SPP.

Szczegóły szkolenia
2 x 45 min webinar
+ e-learningOptymalizacja finansowa i pedagogiczna organizacji pracy szkoły SPP.

Szczegóły szkolenia
2 x 45 min webinar
+ e-learning