Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Nowa oferta ORKE

Kursy zgodne z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej MEiN na rok 2021/22

 • Program Wyrównaj Wiedzę dla szkół podstawowych

   
   
   

  Więcej
 • Program wychowawczo-profilaktyczny Gram o Dobrostan

   
   
   

  Więcej
 • Program Wyrównaj Wiedzę dla klas szkół ponadpodstawowych

   
   
   

  Więcej
 • Kursy Informatyczne CyberSkiller

   
   
   

  Więcej
 • Dobrostan dyrektora i nauczyciela. Well-being

   
   
   

  Więcej
 • Kurs z pakietu Microsoft Office 365

   
   
   

  Więcej
 • Google Workspace

   
   
   

  Więcej
 • Indywidualizacja i SPE

   
   
   

  Więcej
 • Wychowanie i wartości

   
   
   

  Więcej