Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Dołącz do nas

Zapraszamy do współpracy doświadczonych trenerów!
Zadania:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych;
 • prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli zgodnie z standardami pracy zleceniodawcy;
 • odpowiedzialność za dokumentację szkoleniową,
 • ścisła współpraca z konsultantem merytorycznym zleceniodawcy.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w minimum jednym z obszarów: dydaktyka, metodyka, TiK, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawo oświatowe,
 • mile widziany tytuł edukatora lub ukończenie szkoły trenerskiej w wymiarze co najmniej
  120 godzin i/lub potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grup nauczycieli
  w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin i / lub dorobek zawodowy w dziedzinie oświaty
  i zainteresowanie rozwijaniem kompetencji trenerskich,
 • mile widziany stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego.

Oferujemy:

 • współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej,
 • elastyczne warunki pracy,
 • możliwość długofalowej współpracy w ramach kilku projektów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku –> APLIKUJ

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna –> tutaj.