Zamówienie

Zamów szkolenia

Dołącz do nas

Zapraszamy do współpracy doświadczonych trenerów!
Zadania:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych;
 • prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli zgodnie z standardami pracy zleceniodawcy;
 • odpowiedzialność za dokumentację szkoleniową,
 • ścisła współpraca z konsultantem merytorycznym zleceniodawcy.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w minimum jednym z obszarów: dydaktyka, metodyka, TiK, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, prawo oświatowe,
 • mile widziany tytuł edukatora lub ukończenie szkoły trenerskiej w wymiarze co najmniej
  120 godzin i/lub potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grup nauczycieli
  w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin i / lub dorobek zawodowy w dziedzinie oświaty
  i zainteresowanie rozwijaniem kompetencji trenerskich,
 • mile widziany stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego.

Oferujemy:

 • współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej,
 • elastyczne warunki pracy,
 • możliwość długofalowej współpracy w ramach kilku projektów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku –> APLIKUJ

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna –> tutaj.