Zamówienie

Zamów szkolenie

NETICTECH SA

NETICTECH SA jest polską spółką należącą do kategorii średnich przedsiębiorstw. Założono ją w celu stymulowania wysoce innowacyjnych idei, ich komercjalizacji oraz umożliwienia ich twórcom współpracy z uznanymi na całym świecie specjalistami, instytucjami badawczymi oraz partnerami biznesowymi. Dzięki ścisłej współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi, NETICTECH SA wykazuje się doskonałą orientacją wśród najnowszych pomysłów dotyczących nowoczesnych rozwiązań badawczych. Siłą firmy jest doświadczenie we wdrażaniu procesów udoskonalania, a następnie komercjalizacji wybranych projektów badawczych.  NETICTECH SA jest producentem innowacyjnych narzędzi do nauki programowania, które są zgodne zarówno z aktualnym światowym stanem badań nad metodami nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak i z warunkami realizacji podstaw programowych. Rozwiązania proponowane przez NETICTECH SA są poparte m.in. badaniami i testami w Laboratorium Szkoły Przyszłości  Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz wdrożeniami w szkołach w Polsce i zagranicą. Produkty edukacyjne NETICTECH wprowadzają zupełnie nową jakość nauczania przez łączenie rzeczywistości rozszerzonej i fizycznych obiektów w celu lepszego stymulowania procesów poznawczych.

Dzięki partnerstwu ORKE z CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SA pojawiła się  pierwsza na rynku edukacyjnym propozycja przygotowania nauczycieli do kompleksowego wdrażania programowania na lekcjach i zajęciach.

Umiejętność programowania staje się dziś jedną z najważniejszych umiejętności cyfrowych, a nowoczesne technologie wpływają na nasze codzienne życie, naukę i pracę. Dotyczy to szczególnie dzieci, które od małego stykają się z urządzeniami multimedialnymi, a także młodzieży, dla której internet stał się podstawowym medium i źródłem informacji. Tak jak kiedyś czytanie i pisanie świadczyły o zdobytych podstawach wykształcenia, tak dzisiaj dodać do tego trzeba umiejętność programowania, które staje się wskaźnikiem osiągnięcia podstawowego poziomu edukacji.

Aby wspomagać budowanie kluczowych kompetencji cyfrowych, firma NETICTECH SA tworzy narzędzia wspierające nauczanie z wykorzystaniem technologii informatycznych  i łączące świat realny z wirtualnym. To unikatowe podejście umożliwia nauczycielom i uczniom obcowanie z technologią w sposób naturalny w środowisku szkolnym oraz w domu, rozwija przy tym umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zwiększa kreatywność i zaangażowanie w proces zdobywania wiedzy.