Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

  • Zaufaj akredytowanej placówce

    Jesteśmy największym niepublicznym ośrodkiem kształcenia pracowników oświaty w Polsce.
    Specjalizujemy się we wspieraniu szkół, przedszkoli, samorządów oraz społeczności lokalnych
    w tworzeniu lepszej edukacji, opartej na innowacjach i nowych technologiach. O naszych najwyższych standardach działania świadczą: akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wdrożone normy ISO
    oraz współpraca z organem prowadzącym, którym są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kariera na MAKSa odkrywa talenty uczniów

Jednym z wyzwań współczesnej edukacji jest rozwijanie u uczniów kompetencji potrzebnych do samodzielnego projektowania przez nich własnej drogi edukacyjnej i zawodowej. Przewodnikiem w tym obszarze są zalecenia Rady Europy.

Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela

We współczesnej szkole nauczyciele mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest poszukiwanie sposobów, które sprawią, że nauka będzie traktowana przez uczniów jako fascynująca przygoda.