Zamówienie

Zamów szkolenie

 • Zaufaj ORKE
  – akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli

  Warsztatowa formuła zajęć, profesjonalni trenerzy i materiały do pracy.
  Dołącz do ponad 100 000 zadowolonych nauczycieli i dyrektorów!

 • Oferta szkoleń związanych z oceną pracy nauczyciela!

  Kompleksowa wiedza dotycząca procesu oceny
  pracy nauczyciela w formie wykładów i warsztatów.

 • Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO

  Oferta szkoleń dotycząca aktualnych przepisów
  związanych z ochroną danych osobowych.

Szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO / GDPR)

ORKE wychodząc naprzeciw potrzebom szkół przygotowało szkolenia, które zakresem tematycznym obejmują zagadnienia związane z wprowadzeniem nowych przepisów – Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO / GDPR) oraz zmian w przepisach krajowych mających zastosowanie w procesie przetwarzania danych w rzeczywistości szkolnej.

Ocena pracy nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września tego roku. Na...