Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

  • Zaufaj akredytowanej placówce

    Jesteśmy największym niepublicznym ośrodkiem kształcenia pracowników oświaty w Polsce.
    Specjalizujemy się we wspieraniu szkół, przedszkoli, samorządów oraz społeczności lokalnych
    w tworzeniu lepszej edukacji, opartej na innowacjach i nowych technologiach. O naszych najwyższych standardach działania świadczą: akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wdrożone normy ISO
    oraz współpraca z organem prowadzącym, którym są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zmiany w prawie oświatowym

Aktualności o zmianach w prawie oświatowym, tj. aktach prawnych, które dotyczą funkcjonowania szkół oraz projektach legislacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej, skierowane do konsultacji społecznych. Obok krótkich opisów, czego dotyczy poszczególny dokument, znajdą Państwo także linki do stron z ich treścią.