Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Interpretacja rozporządzenia nt. zdalnego nauczania

Zdalne nauczanie w szkole. Jak je rozumieć i jak realizować? Zapraszamy do obejrzenia webinaru, podczas którego ekspertka ORKE wyjaśnia, jak rozumieć i jak realizować zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie...

ORKE oficjalnym partnerem Microsoft

ORKE jako lider edukacji w Polsce został oficjalnym partnerem Microsoft w programie Education Global Training. Dzięki temu wspólne realizujemy działania na rzecz popularyzacji nauczania w zakresie edukacji cyfrowej oraz przygotowania szkół i nauczycieli do wdrażania edukacji zdalnej w oparciu o...