Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Kim jesteśmy?

logo_orke_rgb

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) to niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli, którego organem nadzorującym jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Od 2014 roku towarzyszymy nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych w rozwoju zawodowym. Odbywa się to zarówno poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach zgodnych z najnowszymi trendami w edukacji, priorytetami MEiN jak również wychodzenie naprzeciw potrzebom.

  • W naszej ofercie znajduje się ponad 200 tematów szkoleń
  • Współpracujemy z ponad 100 autorami programów i recenzentami
  • Naszą kadrę współtworzy ponad 200 trenerów w całej Polsce

Naszą ofertę tworzymy w oparciu o badania potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej. Ponadto, jesteśmy na bieżąco ze zmianami w oświacie, dzięki czemu szybko reagujemy na Państwa oczekiwania.
Szkolenia ORKE są cenioną, przez władze oświatowe, formą doskonalenia zawodowego. W lipcu 2020 roku po raz kolejny otrzymaliśmy akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych to największy ogólnopolski niepubliczny ośrodek kształcenia pracowników oświaty w Polsce. Specjalizuje się w wyznaczeniu standardów nauczania oraz we wspieraniu placówek oświatowych, samorządów oraz społeczności lokalnych w podnoszeniu poziomu edukacji z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii. Wdraża szkoły samorządowe do pracy zdalnego nauczania zarówno w środowisku Google jak i Microsoft jako partner edukacyjny w Programie Global Training.
ORKE jest założycielem Ogólnopolskiej Sieci Współpracy Oświaty Samorządowej oraz inicjatorem programu Edu Kompas – efektywny i ukierunkowany rozwój lokalnej oświaty.

  
Zobacz RAPORT Z EWALUACJI MKO
Zobacz AKREDYTACJA

Zapraszamy do współpracy!