Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Mierz wysoko – wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak efektywnie wykorzystać dane z badań i diagnoz, które pochodzą z systemu egzaminacyjnego oraz badań i diagnoz prowadzanych przez kuratorów oświaty?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • analizują wyniki diagnoz oraz egzaminów,
 • określają tendencje w osiągnięciach edukacyjnych swojej szkoły,
 • wskazują mocne strony edukacji szkolnej (które należy uwydatniać) oraz jej słabe strony (które wymagają jeszcze pracy),
 • formułują wytyczne do programów naprawczych.

Program szkolenia

Poziom 1 – treści szkolenia

 1. Wymagania MEN wobec szkół i placówek, w tym zapisy Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz zapisy zmieniające to rozporządzenie z dnia 1 września
  2021 r.
 2. Uzasadnienie konieczności analizowania wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.
 3. Związek wymagań z kontrolą jako formą nadzoru pedagogicznego.
 4. Określanie celów diagnozowania osiągnięć uczniów.
 5. Poznanie metod pozyskiwania informacji z analizy wyników różnych diagnoz i egzaminów zewnętrznych.
 6. Podniesienie poziomu świadomości, że każdy nauczyciel jest współodpowiedzialny za efekty kształcenia placówki.

Poziom 2 – treści szkolenia

 1. Analiza wyników diagnoz szkolnych.
 2. Formułowanie wniosków wynikających z analiz szkolnych.
 3. Analiza wyników  egzaminów zewnętrznych i formułowanie płynących z nich wniosków.
 4. Identyfikowanie przyczyn niezadowalających wyników leżących po stronie ucznia i określanie zakresu potrzebnego uczniowi wsparcia.
 5. Przygotowanie do zespołowego planowania zmian metod i sposobów pracy nauczycieli służących poprawie wyników kształcenia.
 6. Planowanie w zakresie organizacji – wsparcie w szkole i w jego pozyskaniu poza szkołą.

   Forma szkolenia:

  3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
  3 × 45 min wykład online / do 100 osób
  3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
  2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 03011, czas trwania: 3x45min

 • zna wymagania MEN wobec szkół i placówek;
 • określa cele diagnozowania osiągnięć uczniów;
 • określa, jakie informacje można pozyskać z analizy wyników różnych diagnoz i egzaminów zewnętrznych;
 • uzasadnia konieczność analizowania wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych;
 • potrafi wykazać, że każdy nauczyciel jest współodpowiedzialny za wyniki ewaluacji pracy szkoły.

Poziom 2, kod poziomu: 03012, czas trwania: 3x45min

 • analizuje wyniki diagnoz szkolnych i formułuje wnioski wynikające z analiz;
 • analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych i formułuje wnioski wynikające z analiz;
 • identyfikuje przyczyny niezadowalających wyników leżące po stronie ucznia i zapewnia mu pomoc;
 • organizuje wsparcie w szkole i pomaga zdobyć je poza szkołą.